logo_weekvandeopvoedingSINT-PIETERS-LEEUW: Ter gelegenheid van “De week van de opvoeding” organiseert de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 2 GRATIS informatieavonden.
Alles kan je leren op school, behalve kinderen opvoeden’ hoor je ouders wel eens zuchten. Onze gemeente werkt daarom graag mee aan alle initiatieven die u kunnen bijstaan in uw taak als ouder.

Twee gratis infoavonden
Het LOK organiseert, in samenwerking met het gemeenteen het provinciebestuur, twee boeiende informatieavonden over opvoeding. Alle ouders zijn welkom. U hoeft zich enkel voor 8 mei 2013 in te schrijven via mail: kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be of telefonisch op het nummer 02 378 25 27.

Donderdag 16 mei 2013 om 20.00 uur:
Kinderen opvoeden als je zelf druk bezig bent!
Met supernanny Wendy Bosmans.

Donderdag 23 mei 2013 om 20.00 uur:
Vermoeiend, over kinderen met slaapproblemen. Over kinderen tot 3 jaar.
Met Hilde Van Durme, kinderpsychologe bij het centrum Lebo.

Beide infoavonden gaan door in De Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek.

Wie of wat is het LOK?
LOK staat voor de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang. Alle aanbieders van opvang (voorschoolse opvang, jeugddienst, scholen, buitenschoolse opvang) evenals de Gezinsbond, de ouderraden en het OCMW zijn erin vertegenwoordigd. Tijdens hun vergaderingen (twee keer per jaar) volgen ze de realisatie van het beleidsplan kinderopvang op de voet op en adviseren ze het gemeentebestuur omtrent nieuwe opvanginitiatieven.
INFO: secretaris LOK – Lut Motté 02 378 25 27

Kent u het Centrum voor het Jonge Kind (CJK) nog niet?
In het CJK kunt u terecht met al uw opvoedingsvragen en –bezorgdheden. Het Centrum voor het Jonge Kind zoekt, samen met de ouders, naar het meest gepaste aanbod in antwoord en vraag.
Dit kan via informatie, adviesgesprekken, thuisbegeleiding. Ook worden trainingen voor kinderen rond sociale vaardigheden gratis aangeboden. Kinderen in moeilijke thuissituaties kunnen er zowel in dag- als in nachtopvang terecht. Het CJK werkt voor de regio Brussel, Halle, Vilvoorde.
Ouders kunnen vrijblijvend contact opnemen via ✆ 02 424 22 20 of preventie@centrumjongekind.be.

%d