2013-04-03_rijbewijs-bankkaartmodelSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw startte met de uitreiking van de nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel.

De omwisseling naar een rijbewijs in bankkaartmodel is niet verplicht. Het is dus helemaal niet nodig meteen naar het gemeentehuis te komen om je huidig rijbewijs te vernieuwen.
Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig. De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard behouden. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart maar het bevat geen chip. De nieuwe rijbewijzen worden centraal aangemaakt, waardoor onmiddellijke aflevering aan het loket onmogelijk is. De productietijd voor het nieuwe rijbewijs bedraagt maximum 1 week.
Het rijbewijs in bankkaartmodel kost 25 euro. Als de pasfoto die gebruikt werd voor de aanmaak van je huidige EID nog goed gelijkend is, hoef je geen nieuwe pasfoto meer mee te nemen omdat de foto via het Rijksregister kan opgehaald worden. Gebruik je toch liever een recente pasfoto, dan kan deze door het gemeentebestuur ingescand worden.
De invoering van het nieuwe rijbewijs is het gevolg van een verplichting die Europa aan zijn lidstaten oplegt. Europa streeft ernaar dat elke lidstaat een rijbewijs aflevert volgens een conform model met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en een beperkte geldigheidsduur. Op die manier wil men het papieren rijbewijs doen verdwijnen en zo ook het risico op fraude, diefstal en vervalsingen verkleinen.

Meer info: dienst Bevolking – 02 371 22 16

%d