verzicht_centrum_Ruisbroek_spoorweg-kerkRUISBROEK: – Tijdens de Algemene Vergadering van de Handelaarsvereniging van Ruisbroek deze week gaven burgemeester Luc Deconinck en schepen Jan Desmeth toelichting bij de plannen voor Ruisbroek die de gemeente heeft.

Burgemeester Luc Deconinck stak van wal met een toelichting over de prioriteiten over alle beleidsdomeinen heen. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Voor de nieuwe bestuursploeg is properheid over de hele gemeente een topprioriteit. Nadruk wordt gelegd op wijkwerking.
  • Tijdens en na de verkiezingsperiode werd eindelijk werk gemaakt van de afbraak van de vervallen gebouwen in de Kerkstraat. Het geheel oogt daarmee nu al heel wat beter. De onteigeningsprocedure van de laatste woning is lopende.
  • Dorpskernvernieuwing zal gerealiseerd worden via het project van de ACV-site, waar de besprekingen met de privé-eigenaar lopende zijn.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth, lichte een aantal punten toe, waar de huidige bestuursploeg
aan werkt en betrekking hebben op Ruisbroek.

  • Na de afschaffing van lijn 172, die Ruisbroek verbond met het centrum van Sint-Pieters- Leeuw, wordt via een samenwerking met naburige gemeenten – voorlopig achter de schermen – gewerkt aan een alternatief.
  • Het dossier rond de Steenweg op Bergen is een prioriteit voor een heel groot gedeelte van de gemeente en zal ook invloed hebben op de verkeerstromen door Ruisbroek naar de Ring toe.
  • Over de aanpak en de planning van de vernieuwing van de Fabriekstraat zal duidelijkheid kunnen gegeven worden zodra de studie over het rioleringsstelsel afgewerkt is. Het ronde punt met de Stationsstraat zal een heel positieve impact hebben.
  • Over het doordacht inzetten van ANPR camera’s mag later dit jaar nieuws worden verwacht.
%d