SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – Persbericht NV-A:
De N-VA is verbijsterd dat de vrederechter van het kanton Halle, tegen alle wetten in, officiële documenten in het Frans verspreidt in Sint-Pieters-Leeuw. Lokaal lijsttrekker Luc Deconinck en de parlementsleden Ben Weyts en Mark Demesmaeker trekken aan de alarmbel.

Leeuws N-VA-kopman Luc Deconinck raakte in het bezit van een correspondentie tussen de Halse vrederechter en een inwoner uit Sint-Pieters-Leeuw. Deze laatste werd door de vrederechter opgeroepen om te zetelen als voorzitter van een stembureau in Sint-Pieters-Leeuw. Betrokkene reageerde dat hij geen Nederlands sprak, enkel Frans. Twee weken later kreeg de Franstalige de officiële documenten opnieuw toegestuurd door de vrederechter … in het Frans.

Dit is vanzelfsprekend totaal onwettig“, legt Deconinck uit, “Zeker van iemand zo hooggeplaatst als een vrederechter verwacht je toch dat die de wetten naleeft?“. Deconinck vreest ook dat dit geen alleenstaand geval is. “Van deze correspondentie zijn we nu toevallig op de hoogte geraakt, maar wie weet hoeveel keer het vredegerecht de taalwet al niet overtreden heeft? En dan heb ik het niet alleen over de organisatie van de verkiezingen, maar ook over het dagelijkse werk van het vredegerecht.”

Ook volksvertegenwoordigers Ben Weyts en Mark Demesmaeker moeien zich met de zaak. Demesmaeker vraagt in het Vlaams Parlement minister van Binnenlandse Aangelegenheden Bourgeois om een reactie.

Ben Weyts uit buurgemeente Beersel is federaal volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Hij interpelleert de minister van Justitie over de zaak. “De vrederechter overtreedt zowel de taalwet als het kiesdecreet. Hier staan ernstige straffen op. Minister Turtelboom is verantwoordelijk voor de rechtelijke macht, ook wanneer het gaat over de betrokkenheid bij de organisatie van verkiezingen. Ik wil van haar een duidelijke veroordeling van deze praktijken horen en weten welke sancties worden getroffen“. Treedt de gerechtelijke overheid niet kordaat op, dan bekijken Deconinck, Weyts en Demesmaeker welke juridische stappen ze zelf kunnen zetten.

De N-VA’ers zijn dus verbijsterd over het incident. “Iemand die de wetten moet doen naleven, legt de wetten naast zich neer. Volgens de vrederechter moet elke Franstalige in Vlaanderen gewoon zeggen dat hij documenten in het Frans wil en dan krijgt hij die. Met zo’n houding is heel onze streek binnen de kortste keren helemaal verfranst. Je moet toch geen N-VA’er zijn om te beseffen dat dit een totaal verkeerd signaal is. Wij zijn hier echt niet goed van. Is ook dit weer een gevolg van de extra privileges voor Franstaligen in ruil voor de splitsing van B-H-V? En verwacht men dan dat wij blij zijn met zo’n akkoord?“.

%d