SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn van groot belang voor de trage wegen. Werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant brengt, kort voor de verkiezingen, een rapport uit over de voorbije bestuursperiode voor alle gemeenten in Zuid-West Brabant.

De werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant stelt met tevredenheid vast dat voetwegen en paden hun verdrongen plaats in de openbare ruimte aan het terugwinnen zijn. Trage wegen worden door de gemeenten in de regio opnieuw au sérieux genomen, al zijn er verschillende accenten per gemeente.

Volgens Werkgroep Trage Wegen onderhoudt Sint-Pieters-Leeuw zijn voetwegen met talrijke aangeduide wandelroutes heel degelijk en komt op vraag van inwoners op voor het behoud van bedreigde wegen.
De gemeente maakte een inventaris op van alle trage wegen. Wij vroegen de gemeente deze inventaris aan te wenden als een werkinstrument, voorlopig zonder respons. Er zijn nochtans nog heel wat mogelijkheden om prachtige trage-wegverbindingen te herstellen tussen het dorpscentrum en de grenzen met Halle, Pepingen en Lennik, en dit zonder veel moeite. De inwoners rekenen op hun bestuur!

Alle gemeenten houden nog teveel de hand boven het innemen van voetwegen in akkers. Alle gemeenten bezondigen zich ook aan het onnodig verplaatsen in rechte hoeken van voetwegen ten voordele van verkavelingen en grote infrastructuurwerken. Op beide vlakken moet het anders!
De provincie heeft een belangrijke rol om te waken over de voetwegen, haar toebedeeld door de Wet op de Buurtwegen. Ze doet dit vrij strikt, onder meer bij de controle van ruimtelijke plannen. Ze komt echter niet op voor voetwegen die niet het statuut van buurtweg hebben. De provincie blinkt ook uit in het niet beantwoorden van brieven inzake problemen met trage wegen. Met bazuin aangekondigde provinciale trage-wegenprojecten worden maar traagjes uitgevoerd. En in Huizingen en Dworp onderbreken twee grote, gesloten provinciale domeinen een aantal buurtwegen. De voetganger moet omlopen…
In het verleden gold het doorgangsrecht voor voetgangers als onaantastbaar. In de nabije toekomst zullen ze blij zijn wanneer men nog over een samenhangend en fijnmazig voetwegennetwerk beschikken. Onze oproep aan de nieuwe besturen: bescherm, onderhoud en ontwikkel het voetwegennetwerk!

Op 20 oktober 2012 is het ‘Dag van de trage weg’. Dé hoogdag voor iedere tragewegenliefhebbers. Over het ganse land zijn er acties te beleven naar ieders smaak.
Werkgroep Trage Wegen Zuid-West-Brabant organiseert daarom op zondag 21 oktober een wandeling.
Zelfs in een stedelijke omgeving zoals Sint-Rochus bevinden er zich onvermoede trage wegen. Zij zijn hier heel belangrijk als veilige doorsteekjes, speelomgeving en rustige hoekjes. We wandelen verder tot net voorbij de woonbuurten en ontdekken de stille natuur die verrassend dicht bij onze woonwereld ligt.
Onderweg staan we een paar keer stil voor uitleg over de rol van de trage wegen, natuur en landschap. Iedereen welkom, deelname gratis, bij regenweer zijn stevige wandelschoenen aangeraden. Lengte van de wandeling is 6km. We zijn terug voor 17u. Natuurpunt biedt je tijdens de wandeling een glaasje aan.
Deelname gratis. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen !

De werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant werd opgericht in 2004.
De werkgroep zet zich in voor een beter gebruik en onderhoud van de bestaande trage wegen en de uitbouw van het trage-wegennetwerk in Halle en ruime omgeving (Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en omliggende gemeenten).
Coördinator van de werkgroep is Rik Houthuys, e-mail : rik.houthuys@telenet.be.

%d