VLEZENBEEK: – In CC De Merselborre Vlezenbeek had vanavond een politiek debat plaats georganiseerd door De Verenigde Handelaars van Vlezenbeek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het debat werd opgedeeld in enkele grote thema’s zoals: mobiliteit,sportinfrastructuur, huisvesting, financiën en taal. De vragen waren tot stand gekomen via een enquête in Vlezenbeek. Moderator Geert Vanhassel ondervroeg de lokale politici en hun lijsttrekkers.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hieronder staan de reacties uit de enquête die aan bod kwamen in het debat.
Daar in een verkiezingsstrijd elk woord gewikt en gewogen wordt liet de onafhankelijke nieuwssite tijdens het debat een ‘getuige video’ opname meelopen zodat u zelf kan horen wat elke politieker over deze thema’s te zeggen had. 

THEMA MOBILITEIT
-Postweg : -hoge snelheden + grote toename (uit Halle & Pajottenland om ellende Bergensesteenweg/Ninoofsesteenweg te vermijden) Overheid verwijderde intussen borden ‘bebouwde kom’ & snelheid werd opgetrokken van 50 km/u naar 70 km/u.
-Ook aansluitingswegen Postweg (Herdeweg, Domstraat, … ) zijn door het sluipverkeer onveilig & niet aangepast (voor zwakke weggebruikers)
-Rotonde Erasmus : graag aftakking Vlezenbeek. Zou doorstroming verbeteren.
-Bergensesteenweg : -Graag nieuw mobiliteitsplan voor Bergensesteenweg (ontsluiting Carrefour- & Ikea-site)
-Hoever staan de plannen voor de Ringweg
-Parkeerproblemen : – Moeilijkheden in centrum Vlezenbeek door concentratie banken & handelszaken. Waarom geen parking in de rotonde aan de kerk of kant aan de kerk. Is nu wel groen maar wordt toch niet onderhouden.

THEMA SPORTINFRASTRUCTUUR
-Voetbalinfrastructuur : verouderde sportsites voor Negenmanneke & Vlezenbeek.
-Sportkring Vlezenbeek : voetbalterreinen zijn zonevreemd : daardoor geen investeringen meer gebeurd. Toekomst : regulariseren of nieuwe terreinen ?
(ter info : er waren reeds plannen voor nieuwe terreinen aan de Postweg & Konijnenstraat, zou realiteit worden vanaf 2008… ) Situatie is momenteel onleefbaar en schrijnend in vergelijking met andere Leeuwse ploegen. Daardoor zien we ook veel leden verdwijnen
-Sportinfrastructuur algemeen : Wat is de toekomst voor de sportinfrastructuur in Sint-Pieters-Leeuw
-Volleybalclub Zuun : 13 jeugd-, senioren & recreatieploegen (die elk ook hun reserve ploeg hebben). Nijpend tekort aan uren in Wildersportcomplex. En nu vaak tot 23u (voor jeugdspelers is dat laat) Kan zaal verruimd worden ? Of beter : bijkomstige zaal in Vlezenbeek ? (Ruisbroek is jammer genoeg te ver)
-Voor 12- tot 18-jarigen weinig voorhanden. Zijn er plannen voor skate-park bvb ?

THEMA HUISVESTING EN FINANCIËN
-KLJ : nu gehuisvest aan Postweg : zeer gevaarlijk en ook te kleine lokalen. Ook geen buitenruimte.
-Hoe ver staat het overleg met gemeente, parochie, kerk en school over containerklassen ?
-Is leegstaande pastorie geen oplossing ? Ook tuin voorhanden.
-Is er mogelijkheid tot bouwen ?
-Sint-Cecilia-fanfare : geen passende locatie voor concerten (ofwel turnzaal, parochiezaal of kerk. Maar dat is geen ideale omgeving voor akoestiek, inrichting, drankje achteraf, …) GC Coloma & Merselborre zijn te krap !
-Ook repetitieruimten wordt een probleem. 40 muzikanten herbergen vraagt grote oppervlakte
-Geen CC. In vergelijking met omliggende gemeenten (Dilbeek, Halle, Ternat) weinig aanbod. In die CC’s doorgaans grote variatie van klassieke-, jazz- & popconcerten , dans & theater. Aanbod GC Coloma is zeer beperkt.
-Weinig feestmogelijkheden

THEMA TAAL
-Onderwijs : In de Leeuwse scholen is 40% anderstalig. Onderwijs heeft gereageerd met extra leerkrachten en omkadering. Lln weigeren is wettelijk niet mogelijk (In Brussel wel) Maar uitbreiding van die maatregel naar de Rand kan niet.
–Kan gemeente wat verhelpen aan deze problematiek ? Betere opvolging stimuleren van genomen maatregelen ? Beter sensibiliseren ? (via campagne & affiches) Organiseren van Nederlandse lessen ?
-Waarom geen samenwerking tussen scholen en integratiedienst (Kan ideeën aanreiken en ondersteunen)

1 comment

  1. BERICHT VAN DE WEBMASTER: – Een annonieme reactie werd verwijderd.

    We vragen u als u reageert dit wel op een hoffelijke en constructieve manier te doen, zodat uw reacties ook een meerwaarde betekenen voor de andere lezers.

Comments are closed.

%d