VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’-deel 1 en de hierbijhorende onteigeningsplannen voorlopig vast. Het gaat om 20 ontwerpen in de gemeenten Bertem, Bever, Holsbeek, Huldenberg, Kortenberg, Lennik, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

We zijn gestart met de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de nieuwe bestemming en de bijhorende randvoorwaarden voor permanente bewoning op recreatieterreinen vastleggen‘, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.
Een eerste reeks van 20 ontwerpen provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in de gemeenten Bertem, Bever, Holsbeek, Huldenberg, Kortenberg, Lennik, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat werd vandaag door de provincieraad voorlopig vastgesteld.

Er wordt een openbaar onderzoek voor deze plannen ingericht van 19 oktober tot en met 18 december.
De ontwerpen zullen gedurende deze periode ingekeken kunnen worden op het provinciehuis en op het gemeentehuis van de gemeente waarbinnen de respectievelijke uitvoeringplannen gelegen zijn.
Daarnaast zullen tijdens deze periode ook een aantal informatieavonden worden ingericht. Hierop worden het planningsproces en de inhoud van de plannen in detail toegelicht en krijgen betrokkenen en geïnteresseerden de kans hun vragen voor te leggen. Data en locatie van deze infomomenten worden binnenkort via de lokale informatiekanalen gecommuniceerd.

In 2010 startte de provincie Vlaams-Brabant dit proces om een oplossing te zoeken voor de problematiek van permanente bewoning op recreatieve terreinen. De bestaande problemen werden in kaart gebracht, alle betrokken terreinen werden gedetailleerd bestudeerd en voor elk van de betrokken weekendverblijfszones, campings en residentiële woonwagenterreinen werd een toekomstvisie uitgewerkt.

De bedoeling is dat we een langdurige oplossing voor de problematiek van bewoning op campings en in weekendverblijven aanbieden. Voor sommige terreinen betekent dit dat permanent wonen zal mogelijk gemaakt worden, voor andere zal de recreatieve functie behouden blijven, en een derde groep krijgt een openruimtebestemming’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

%d bloggers liken dit: