VLEZENBEEK: – Dit weekend, 10 augustus t.e.m. 15 augustus, worden er voor de 33ste maal de HOEBELFEESTEN georganiseerd in de Nederstraat te Vlezenbeek.De politie van Sint-Pieters-Leeuw wil u nu reeds informeren over een aantal belangrijke richtlijnen waarmee rekening te houden zijn dit weekend.

Om een goed en veilig verloop van de feesten te garanderen, worden er een aantal maatregelen genomen op verkeersvlak.
De grootste ingreep wordt genomen in de Rekerstraat. Deze wordt volledig afgesloten voor het verkeer, net als een groot stuk van de Nederstraat (tussen Zeypestraat en de Nederstraat).
Verder wordt er in delen van de Zeypestraat, Nederstraat en Klein-Nederstraat een éénrichtingsregime ingevoerd. Zowel organisatie als onze diensten zullen streng toezien op het naleven van de verkeersregels. Bij overtredingen zullen wij repressief optreden. Tevens worden er in betrokken straten parkeerverbod geplaatst. Er zijn parkings voorzien voor de bezoekers, gebruik deze. Hieronder kan u een plan zien met de verduidelijking van de verkeerssituatie.

bron kaartje: politie Sint-Pieters-Leeuw

Er zijn bewaakte parkings voorzien waar toezicht wordt gehouden door parkeerwachters. Daar staat uw voertuig veilig.

Enkele maatregelen aangaande het feestgebeuren zelf :
– in de tent heerst een algemeen rookverbod, gelieve dit te respecteren
– druggebruik wordt niet getolereerd. Bij aantreffen van drugs, zullen onze diensten in kennis gesteld worden.
– eigen drank is verboden
– er worden stewards voorzien om de veiligheid te garanderen in de tent. Deze zijn herkenbaar aan een rood t-shirt met het logo van de Hoebel op de voorzijde en het woord STEWARD op de achterzijde. Gelieve hun richtlijnen te volgen
– het is verboden aan – 16 jarigen om alcohol te drinken, voor personen tussen 16 en 18 jaar, wordt bier toegestaan en voor personen ouder dan 18 jaar, wordt alcohol algemeen toegestaan. Let wel : openbare dronkenschap blijft verboden en kan bestraft worden.
– de sluiting wordt voorzien om 03:00 uur. De verkoop van drankbonnen stopt dan ook onherroepelijk om 02:45 uur. Op vrijdag en zaterdag, respectievelijk 10/08/2012 en 11/08/2012, wordt voorzien dat het volk iets meer tijd krijgt om de tent veilig en rustig te verlaten. Op die dagen wordt om 03:00 uur enkel nog achtergrondmuziek gespeeld, zodat iedereen kan vertrekken. Om 03:30 uur gaat de muziek uit en tegen 04:00 uur dient iedereen buiten te zijn.
– bij het bereiken van de maximum aantal bezoekers, wordt de toegang afgesloten. De maximumcapaciteit is bepaald in samenspraak met de brandweer ten einde iedereen te kunnen evacueren indien nodig.

Wat bij noodgevallen?
Spreek indien mogelijk iemand van de organisatie aan. Zij zijn herkenbaar aan zwarte t-shirten met de vermelding HOEBELFEESTEN. Ook de stewards kunnen aangesproken worden. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en zullen u de nodige hulp verschaffen.
Bij medische problemen, kan u de mensen van de organistie aanspreken, dewelke u naar de rode kruis post zullen begeleiden. Wanneer de persoon dewelke medische hulp nodig heeft niet meer tot aan de rode kruis post geraakt, zal de organisatie de hulpverlening tot bij de persoon halen.
Onze diensten zijn ook aanwezig om de veiligheid te garanderen. Bij problemen, kan u ook bij hen terecht.

Wat bij een evacuatie?
Bij een zeer ernstig noodgeval, kan u op richtlijnen van de organisatie, de nooduitgangen gebruiken. De organisatie zal u begeleiden en aanduiden welke nooduitgang u dient te gebruiken. De evacuatieleiden zal duidelijk herkenbaar zijn aan een grote vlag, dewelke u dient te volgen. Hij of zij zal de groep voorgaan en u begeleiden naar een opvangcentrum. Wanneer de hulpdiensten aankomen, gelieve de weg vrij te maken, zodat zij hun werk kunnen doen.

Omdat wij onze hulpdiensten graag op 1 plaats verzamelen bij een grote tussenkomst, wordt de parking aan het kerkhof Vlezenbeeklaan volledig vrijgehouden en ook daar telt parkeerverbod. Wanneer hier een voertuig geparkeerd wordt, zal dit met het oog op het verzekeren van de veiligheid, weggetakeld worden op kosten en risico van de eigenaar.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

%d