SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 mei 2012 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 16 juli 2012 tot en met 13 september 2012.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de gemeentelijke comissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 13 september 2012.

%d bloggers liken dit: