SINT-PIETERS-LEEUW: – Het is een vaststaand gegeven, in het voorjaar keren de Galloways van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden terug naar het Natuurpunt gebied ‘t Volsembroek.

Een Galloway is een hoornloos runderras dat oorspronkelijk uit Schotland kwam en in het wild kan overleven. 4 galloways zullen opnieuw de vegetatie van het natuurgebied op natuurlijke wijze onder controle houden. Dit is nodig opdat dit natuurgebied één van de mooiste natte gebieden van van onze regio zou blijven.
 
Etienne Larock: “En deze gebieden zijn nodig. Immers zo werden eind maart heel wat trekkende eendensoorten waargenomen in het Volsembroek: wilde eend, wintertaling, slobeend, kuifeend, krakeend en bergeend. Dit gebied is voor hen een rust- en voederplaats zoals de tankstations langs onze snelwegen.
Ondanks dat galloways in het wild kunnen overleven, toch worden de dieren niet aan hun lot overgelaten. Er is ook een koeienwacht opgesteld. Concreet betekent dit dat een tiental Natuurpunt vrijwilligers om de twee dagen een aantal punten ivm de dieren en de weide controleren. In de winter ruilen de Galloways ons Volsembroek terug in voor de Natuurpunt-boerderij in Mechelen. Deze langharige dieren kunnen wel tegen de koude maar maatschappelijk is dit niet aanvaardbaar. Daarom verhuizen iedere winter zo’n 400 dieren uit de verschillende natuurgebieden naar een centrale boerderij. Daar worden ze door een veearts onderzocht en ook ingeënt zodat ze aan de “landbouw”-verplichtingen voldoen.
Naast de nuttige natuur-functie van deze dieren zijn ze bovendien voor de wandelaars een bijkomende aantrekkelijke factor van het natuurgebied. ”

Meer info:  www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be .

%d bloggers liken dit: