REGIO: – Van 30 april tot en met 30 juni 2012 krijgt het wegdek van de ring om Brussel (R0) tussen Dilbeek en Asse (Zellik) een onderhoud. Om de hinder voor de weggebruiker te beperken tot een minimum, werkt de aannemer enkel ’s avonds en ‘s nachts.

Hij start op werkdagen telkens om 21:00 uur en maakt de weg opnieuw vrij over de hele breedte om 5:00 uur. Tot 23:00 uur zijn er steeds twee rijstroken vrij, daarna slechts één rijstrook. Daardoor zal het verkeer vertraagd verlopen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht vooral op vrijdag- en zaterdagavonden matige tot ernstige hinder.

Weekends: langere werknachten
De tijdsschema’s van de werkweekends zijn anders dan die van de weekdagen. Dan zal de aannemer vroeger starten en later doorwerken. Op zaterdagen werkt de aannemer door tot 9:00 uur en start hij opnieuw om 19:00 uur, op zondagen werkt hij door tot 11:00 uur en start hij opnieuw om 20:00 uur. Op maandag moeten in beide rijrichtingen de drie rijstroken opnieuw open zijn voor het verkeer om 5:00 uur, dus voor de start van de ochtendspits.

Wegdek, vangrails en verlichting
Niet alleen de drie rijstroken van de ring, ook de op- en afritten en de parallelbanen van de ring krijgen in de beide rijrichtingen een nieuwe toplaag asfalt. De rechterrijstrook krijgt in de beide rijrichtingen ook een nieuwe asfalt onderlaag. Het agentschap maakt van de gelegenheid gebruik om ook vangrails en de verlichting te vervangen: in totaal worden over een afstand van 3,5 km nieuwe vangrails geplaatst, en tussen Jette en Zellik komt er nieuwe openbare verlichting.

Op- en afrittencomplexen
Gedurende enkele nachten zullen ook de op- en afrittencomplexen die zich langs het tracé der werken bevinden, afgesloten worden. Het verkeer wordt dan omgeleid via het volgende complex, waar het de afrit neemt en onmiddellijk daarop de oprit in de andere rijrichting, om zo ten slotte de afrit van zijn bestemming te nemen.

Snelheidsbeperkingen
De werken worden zodanig gefaseerd, dat het verkeer overdag steeds over de volledige capaciteit van de autosnelweg beschikt (drie rijstroken in iedere rijrichting). Daartoe zal het geregeld overdag over een wegdek moeten rijden waarvan de bovenste asfaltlaag is verwijderd. Opdat dit veilig kan gebeuren, zal op die locaties een snelheidsbeperking worden opgelegd van 70 km/u.

’s Nachts zal er over de gehele werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. Omdat nog te veel automobilisten zich niet aan de verlaagde snelheid houden en daarmee niet enkel zichzelf maar ook de andere weggebruikers en de arbeiders op de werf in gevaar brengen, zal de wegpolitie regelmatig snelheidscontroles uitvoeren.

%d