VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant keurde een milieuvergunning goed voor een nieuw windturbinepark met zes windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaf groen licht voor een milieuvergunning voor de uitbating van zes windturbines door Ecopower en WE-Power in de Beemtstraat, Vaartweg, Beverbeemd, Vaartkant-West en Industriezone op het grondgebeid van de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Deze zes windturbines hebben elk een vermogen van 2,5 MW. Dit komt overeen met stroom voor ongeveer 16.000 mensen of 7.000 gezinnen.
Eerder hebben de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een gunstig advies gegeven. Ook alle andere adviezen waren gunstig. In totaal kwamen er 110 bezwaarschriften van omwonenden.
Vier windturbines zijn gelegen in agrarisch gebied, langs het kanaal Brussel-Charleroi. Windturbines 1 en 2 staan dicht tegen het kanaal. Windturbine 3 staat in lijn met 1 en 2. Windturbine 4 staat tegenover windturbine 3, maar aan de overkant van het kanaal. Windturbines 5 en 6 staan in industriegebied. Eén daarvan op het bedrijfsgebied van Colruyt, dat deels de stroom zal gebruiken voor haar distributiecentra.De jaarproductie bedraagt 4 GWh per turbine. De windturbines zijn 98 à 108 meter hoog. ‘

“Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is duurzaam omdat ze afkomstig is van energiebronnen, zoals wind, die er altijd zullen zijn. Ze stoten ook, in tegenstelling met steenkool, olie, of aardgas, geen CO2 uit. Bovendien hebben ze bij de exploitatie geen, of een heel beperkte, invloed op het leefmilieu”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu. “Uit het onderzoek blijkt dat deze zes windturbines zich houden aan alle regels over geluid, lichtweerkaatsing en ook de onlangs verstrengde regels over slagschaduw. Daarom hebben we de vergunning verleend. Weliswaar met enkele bijzondere voorwaarden, zoals het feit dat de rotorbladen moeten voorzien zijn van een niet reflecterende coating met een matte glans en dat het geluid moet verminderd worden bij een meewind van 8m/s”.

UPDATE 11.00 uur:
Guy Lories woordvoerder van het actiecomité windturbines Brukom: ” Dit ligt in de lijn van de verwachtingen want er is positief advies voor het dossier Milieu maar niet voor stedenbouwkundig en de goedkeuring gaat over Milieu.”


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit windturbine project:
– 10/04/2012: gemeente gaf negatief advies voor 1 windturbine qua stedenbouwkundig dossier
– 01/02/2012: informatievergadering te Sint-Pieters-Leeuw
– 2012/01/13: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

%d bloggers liken dit: