VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT: – Na een sterk gestegen instroom in 2010 lijkt het aantal ingestroomde inburgeraars in 2011 te stabiliseren. Dat maakte Vlaams minister van Inburgering, Geert Bourgeois, vandaag bekend. In Gent, Antwerpen en Vlaams-Brabant stijgt de instroom nog wel, in de rest van het Vlaams Gewest is er voor het eerst sinds 2009 een daling genoteerd. De onthaalbureaus begeleiden almaar meer inburgeraars en ook het aantal behaalde inburgeringsattesten stijgt fors. De administratieve geldboete als spreekwoordelijke stok achter de deur blijkt haar effect niet te missen.

Helft van de nieuwkomers heeft Europese nationaliteit
De instroom wordt almaar meer ‘Europees’: 55 % van de instromers heeft een nationaliteit van een EU+ – lidstaat. In 2010 was dat nog 51 %.
Meer trajecten, meer attesten
Onder druk van de grote stijging in de instroom in 2010 hebben de onthaalbureaus zich prioritair op de groep van verplichte inburgeraars gericht. Die trend zet zich in 2011 verder. 78 % van alle inburgeraars die in het Vlaams Gewest een contract tekenden, waren decretaal verplicht om dat te doen. Samengeteld met de inburgeraars uit Brussel, is een derde van alle inburgeraars in Vlaanderen vrijwillig ingestapt in een inburgeringstraject.

Minister Bourgeois: “Het is duidelijk dat nieuwkomers inzien dat inburgering hen kansen biedt. Niet alleen krijgen mensen gedurende het inburgeringstraject veel waardevolle informatie aangereikt, ze leren Nederlands en ze worden begeleid om op zoek te gaan naar werk en deel te nemen aan de samenleving.”

Een stok achter de deur
Het administratief geldboetesysteem dat sinds mei 2009 in werking is, werpt zijn vruchten af. De onthaalbureaus telden 5.997 inbreuken in 2011. Slechts voor 66% van de gevallen was het nodig een effectieve ingebrekestelling te doen omdat de inburgeraar zich ondertussen in regel had gesteld of was verhuisd. 40 % stelde zich na het ontvangen van de ingebrekestelling in regel. Voor de overige dossiers wordt uiteindelijk in de helft van de gevallen een boete opgelegd. Bij de andere dossiers blijken inburgeraars ondertussen verhuisd naar het buitenland, is geen adres bekend of behoort de inburgeraar niet langer tot de doelgroep.

%d bloggers liken dit: