SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw kent het Vic Feytons Erediploma 2011 toe aan de “vzw GCC COLOMA” en wenst met dit Erediploma heel uitdrukkelijk de ganse equipe van de vzw Coloma te huldigen omdat veel ongeziene steun ook op logistiek vlak wordt geleverd waar het de verenigingen vaak aan de kennis of de mogelijkheden ontbreekt.

Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw - Vic Feytons Erediploma 2011voor vzw GCC COLOMA

Met deze onderscheiding, waaraan geen geldprijs is verbonden, maar die doorheen de jaren wel een gerespecteerde erkenning geniet, wil het Davidsfonds zijn waardering uitspreken “voor de wijze waarop de vzw enerzijds de lokale cultuurverenigingen ondersteunt in hun werking, en anderzijds zijn eigen programmatie zo opbouwt dat hij erin lukt om een aanvullend aanbod te creëren voor de bevolking zonder op dit vlak in concurrentie te treden met de lokale verenigingen. Deze doelbewuste werkwijze en vooral ook de soepelheid waarmee het cultuurcentrum functioneert, wordt bijzonder gewaardeerd door de bevolking en is stimulerend en aanmoedigend voor de lokale verenigingen”.

 

Het Erediploma werd uitgereikt op het Nieuwjaarsfeest van het Davidsfonds in het kasteel Coloma. Eerdere winnaars waren ondermeer architect Karel Breda, kunstglazenier Maurice Nevens en beeldhouwer Luc Van Ruyssevelt die in 1998 de allereerste laureaat was.

Gastspreker deze voormiddag was strafpleiter meester Walter Van Steenbrugge en het muzikaal, komisch intermezzo werd verzorgd door  Lies Lefever.

Met de uitreiking van de prijs aan Coloma wenst Het Davidsfonds ook te verwijzen naar haar eigen nieuwe initiatief dat in 2011 het daglicht zag – “Leeuw zingt…” ism met Coloma.  Met een hele rits grote artiesten (Axl Peleman, Jan Hautekiet, Ron Reuman en Lennart Maes). Een bomvolle zaal zong enthousiast mee, het publiek werd aktief betrokken met 40 jaar muziekcultuur in Vlaanderen. Dit initiatief was een primeur voor de regio en zette Sint-Pieters-Leeuw origineel op de kaart. De artiesten trekken er intussen Vlaanderen mee rond. Deze aktiviteit was zonder de bijzondere ondersteuning van vzw Coloma onmogelijk geweest.

%d bloggers liken dit: