SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagavond voerde de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw samen met de  Federale overheidsdiensten Sociale Zaken  controle uit  in zeven   horecazaken in de gemeente.
De diensten van RVA, Toezicht Sociale Wetten, RSZ en Inspectie Werk en Sociale Economie stelden  5  inbreuken vast  op basis van zwartwerk; verder werden er nog diverse overtredingen vastgesteld m.b.t. tewerkgestelde werklozen en niet  in regel zijnde sociale documenten voor deeltijdse arbeid.
De lokale politie trof tijdens de controle één illegaal  aan in een restaurant dewelke voor verder onderzoek werd meegenomen naar het commissariaat  en kreeg  aldaar een bevel tot onmiddellijke verlating van het grondgebied betekend.

Meer info: www.lokalepolitie.be/5414

%d bloggers liken dit: