SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond opende onder Internationale belangstelling in Coloma de tentoonstelling “Reizende Identiteit”met werk van Valeri Dyrzi-Tarasov uit Italië.
U kan ze
 nog tot zondag 13 januari 2012 gaan bewonderen.
 
Aan de hand van een veeleer organische dan thematische combinatie van kunstwerken uit verschillende periodes, gekenmerkt door verschillende stilistische invloeden, neemt de kunstenaar  Valeri Dyrzi-Tarasov  de bezoeker mee opeen poëtische en bij momenten zelfs surrealistische tocht door verschillende historische, geografische en culturele dimensies.

 

De titel “Reizende Identiteit” verwijst enerzijds naar het zoekende, gefacetteerde en enigszins
autobiografische karakter van Tarasov’s oeuvre en anderzijds naar de zwervende emotionele toestand van
de hedendaagse mens, de bewoner van wat Tarasov aanduidt met het begrip “Habitat Dis-habitat”,
namelijk een niet nader te definiëren grensgebied waar niemand zich echt thuis voelt maar waar de
mensen juist om deze reden elkaar meer en meer gaan opzoeken.

Het loont zeker ook de moeite om de reeks op de Rozenzolder te bezoeken die gegroepeerd zijn onder ‘Pass-Port’.
Het vormt het belangrijkste en meest gekende project van Valeri Tarasov. In tegenstelling tot gewone identiteitskaarten, die mensen herleiden tot louter bureaucratische kenmerken, definiëren de twintig kleurrijke  schilderijen uit deze reeks de identiteit van hun bezitter aan de hand van elementen die kenmerkend zijn voor de sociale, culturele en politieke omgeving waarin hij leeft.
De meeste werken uit de schilderreeks Pass-Port zijn  opgedragen aan onderdrukte of niet officieel erkende volkeren zoals Bosjesmannen, Berbers, Koerden, of zigeuners.
Met dit project tracht Valeri een diepere en menselijkere invulling te geven aan het begrip identiteit.
Te bezoeken tijdens de weekends van 14 tot 18 uur maar niet tijdens het kerst- en nieuwjaarsweekend weekdagen van 10 tot 16 na afspraak via 02 371 63 08/07
G.C.C. Coloma, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.

%d bloggers liken dit: