SINT-PIETERS-LEEUW: – Eind september ging de eerste gemeentelijke actiedag rond duurzaam afvalbeleid door van Open VLD. Dit weekend voert Open VLD Sint-Pieters-Leeuw een actieweekend met als thema “Blauwe gemeente, verkeersveilige gemeente”.
 

Op de wekelijkse markt aan de Rink in ’t centrum van Sint-Pieters-Leeuw werden door de Open VLD mandatarissen flyers met hun standpunten uitgedeeld en gaven ze aan iedere bezoeker een gadget (ijskrabber met parkeerschijf).
Zaterdagvoormiddag herhalen ze de actie in het centrum van Vlezenbeek, Ruisbroek en Negenmanneke.

Voorzitter Open VLD Sint-Pieters-Leeuw Alain Carremans: “Bij deze willen we de verschillende facetten van verkeersveiligheid kenbaar maken.
De verkeersonveiligheid neemt steeds maar toe, en dit hadden we graag zien verholpen worden vanuit verschillende invalshoeken. Onze wegeninfrastructuur moet stelselmatig en degelijk onderhouden worden. Zowel de rijwegen als de fiets- en voetpaden. De verkeersleefbaarheid moet bevorderd worden door wegvernauwingen, asverschuivingen, verkeersplateaus, rotondes, ed,…

Preventieve acties moeten mensen er toe aansporen zich aan de snelheidsbeperkingen en regels te houden. Een wijkagent die dagelijks nadrukkelijk aanwezig is in het straatbeeld, en een verhoging van het politie-toezicht op de naleving van de verkeersregels. Zaak is regelmatig en onverwachts controles uit te voeren en dan, desnoods, streng op te treden en te verbaliseren. Een gemeente is een boeiende smeltkroes van menselijke activiteiten. En zo wil Open VLD dat ook houden. Deze veelzijdigheid van functies brengt noodzakelijkerwijs een belangrijke mobiliteit te weeg.

Elk verkeersbeleid zal evenwel falen zonder een wezenlijke mentaliteitsverandering. Respect voor de zwakke weggebruiker en belangstelling voor andere vormen van vervoer dan de eigen auto ( carpooling, tram, trein, bus, fiets, te voet ) zullen aan de basis van deze wijziging moeten liggen.”

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: