VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een geoloket ‘water’. Zo kunnen inwoners en gemeentebesturen op een digitale manier informatie opzoeken over waterlopen en waterbeleid.

bron: http://gdi.vlaamsbrabant.be

Wie vandaag wettelijke documenten over waterlopen wil gebruiken, kan enkel een beroep doen op de altas van de waterlopen. Maar deze atlas raadplegen is omslachtig. De atlas is enkel raadpleegbaar in de vorm van kalken, ingebonden kaartbladen en tabellenboekjes. Bovendien zijn deze documenten uitsluitend ter beschikking in gemeentehuizen en bij de provincie.

Volgens de provincie Vlaams-Brabant moet de Vlaamse hydrografische atlas het juridisch-wettelijk statuut van universeel en enig referentiedocument zou krijgen. Dit gebeurt best op Vlaams niveau. Maar deze procedure loopt nog.

Daarom hebben we, in afwachting van een definitief geoloket gebaseerd op de Vlaamse hydrografische atlas, een beperkte versie van het geoloket uitgewerkt. Daarin kunnen inwoners en besturen op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier alle nuttige informatie over waterlopen en integraal waterbeleid raadplegen“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. “Om dit mogelijk te maken hebben we de ‘papieren’ atlas van de waterlopen in de voorbije jaren helemaal laten inscannen. Daarmee was een investering van 130.000 euro gemoeid“.

Door deze ‘papieren’ atlas in digitale vorm op het geoloket aan te bieden, is de raadpleging ervan gemakkelijker. Het omslachtige werk om uittreksels te kopiëren, bijvoorbeeld om bij dossiers voor machtigingen of vergunningen te voegen, behoort daarmee definitief tot het verleden.

Gedaan dus met lastige kopieen van onduidelijke oude documenten“, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Het geoloket water is te vinden op http://gdi.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasWaterlopen

%d bloggers liken dit: