SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond werd in Coloma de nieuwe onthaalgids Sint-Pieters-Leeuw 2011-2012 voorgesteld. Deze onthaalgids beoogt een belangrijke bron van informatie te zijn voor alle Leeuwenaren.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “De onthaalbrochure bevat, naast informatie in verband met de gemeentelijke premies en toelagen, een uitgebreid overzicht van de administratieve gegevens en de structuur van de gemeentediensten, het OCMW, de erediensten, de onderwijsinstellingen, de adviesorganen, de streek- en volkskunde en de jaarmarkten. Veel foto’s zijn toegevoegd om de herkenbaarheid voor de burger te verhogen. Bovendien krijg je een overzicht van de jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele, erkende verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw. Er is een luik met nuttige adressen en telefoonnummers en een inventaris van de vrije beroepen. Dit overzicht geeft de brochure een blijvende waarde. Het informatieve gedeelte is samengesteld door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, die er op deze wijze officieel heeft aan meegewerkt. In verband met dit gedeelte van de onthaalgids kan u steeds terecht bij de gemeentelijke dienst Communicatie, Informatie en Documentatie, die instond van de redactie.”

 
Er zijn twee versies van de onthaalgids. Eén met reclame, die werd gedrukt op 16.150 exemplaren waarvan er 14.150 exemplaren dienen voor de bedeling met de Belgische Distributiedienst in alle brievenbussen van Sint-Pieters-Leeuw – op rekening van de firma Gentle – en 2.000 exemplaren voor het gemeentebestuur die deze brochure aan alle gezinnen, die zich nieuw in Sint-Pieters-Leeuw komen vestigen, meegeeft. Men kan de onthaalgids ook steeds bekomen bij de dienst Onthaal en bij de dienst Communicatie, Informatie en Documentatie van de gemeente.

%d bloggers liken dit: