VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant voert een grootschalige campagne om taallessen Nederlands voor anderstaligen te promoten. Deze campagne focust op het thema werk. Met als slogan ‘Verdubbel uw kansen. Vind een goede job via een cursus Nederlands’ spoort de campagne anderstaligen in de Rand rond Brussel aan om Nederlands te leren.

Deze campagne gebeurt in samenwerking met de Vlaamse gemeenschap, vzw ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. Dit jaar ligt de focus in de campagne op het thema werk. De kansen van anderstaligen op de arbeidsmarkt verhogen aanzienlijk indien zij Nederlands spreken en verstaan.

De campagne spoort anderstaligen aan om Nederlands te leren en verwijst hen daarvoor door naar een geschikte taalcursus. Dit gebeurt via de bekendmaking van de website van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant http://www.infonl.be en het gratis telefoonnummer 0800 123 00. De campagne startte op 16 augustus toen de bussen van De Lijn zijn beginnen te rijden met de affiche op de achterruit “, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

De campagne steunt op vier pijlers.

– In gemeentehuizen, OCMW’s, bibliotheken en werkwinkels worden kleine A3-affiches verspreid.
– In de gebieden met de grootste concentratie van anderstaligen wordt gedurende twee weken via zo’n 100 lijnbussen campagne gevoerd om een hoge zichtbaarheid in het straatbeeld te realiseren.
– In alle gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Tervuren, Kortenberg en Huldenberg, wordt er huis aan huis, een flyer verdeeld.

Ieder jaar maakt de provincie een kleine honderdduizend euro aan middelen en mensen vrij om de taallessen Nederlands te promoten.

Elke Zelderloo: “Dat deze grootschalige informatiecampagne niet zonder succes is blijkt uit het stijgend aantal inschrijvingen elk jaar. In 2009 waren er ongeveer 12.000 anderstaligen die zich inschreven voor een Nederlandse taalcursus. Vorig jaar waren ze al met meer dan 14.000 en dit jaar hopen we de kaap van de 15.000 te overschrijden”.

VDAB

Tenslotte wordt er dit jaar ook promotie gevoerd via de Wis-computers van de VDAB, gezien de focus die in de campagne gelegd wordt op het thema werk. Cijfers van anderstalige werklozen tonen aan dat dit noodzakelijk is

Eind juni 2011 stonden 28.762 anderstalige werkzoekenden (met geen of beperkte kennis van het Nederlands) geregistreerd in de VDAB­databank op een totaal van 182.510 werkzoekenden. De groep van Nederlands onkundige werkzoekenden bedraagt 15,7% van het totaal aantal ingeschreven werkzoekenden. Hoe beter de kennis van het Nederlands, hoe hoger de kans op uitstroom naar werk.

Voor de provincie Vlaams Brabant telden ze bij VDAB einde juni 7.478 anderstalige werkzoekenden, dit is 29,4 % van het totaal aantal werkzoekenden.

Op de foto: Elke Zelderloo (gededputeerde Vlaams Karakter) en Eddy Frans (Algemeen Directeur vzw ‘de Rand’).

%d bloggers liken dit: