SINT-PIETERS-LEEUW: – In samenwerking met het bestuur van Halle heeft het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw verleden jaar een principiële beslissing genomen om de Brabantsebaan (kant Sint-Pieters-Leeuw) en de Gaasbeeksesteenweg (kant Halle) te verbeteren vanaf de wijk Windmolenken (Halle) tot de dwarsing met de Zuunbeek (omgeving Oudenakenstraat Sint-Pieters-Leeuw).

Martin Schoukens, schepen Openbare Werken: ” Deze weg, in kasseien, behoort tot het erfgoed van onze gemeente en de stad Halle. Er werd geopteerd om deze bestrating integraal te behouden. Tevens is het een onderdeel van het schoolroutenetwerk, tientallen studenten uit onze gemeente nemen deze baan naar de scholen in de stad Halle.”

Gelet op het vrij lange tracé beslisten beide besturen om de werken in twee fasen uit te voeren, nl.:

fase I: vanaf wijk Windmolenken tot kruispunt Mechelsgat (kruising Brabantsebaan met de Pepingensesteenweg) – kruispunt inbegrepen. Deze werken ( inclusief rioleringswerken) worden uitgevoerd onder leiding van Halle en bevinden zich momenteel in ontwerpfase.

fase II: vanaf kruispunt Mechelsgat tot dwarsing Zuunbeek. Deze werken (enkel wegenis) worden uitgevoerd onder leiding van Sint-Pieters-Leeuw en zijn klaar om in uitvoering te gaan vanaf 1 september eerstkomend.

Om de aangelanden volledig op de hoogte te brengen van de werkzaamheden werd een informatievergadering, onder het voorzitterschap van, schepen Openbare Werken, georganiseerd op vrijdag 5 augustus 2011 om 18.00 uur. De verantwoordelijke techniekers van beide gemeenten en de afgevaardigde van de aannemer waren eveneens op deze vergadering aanwezig.

Deze werken worden uitgevoerd door de Aannemer Dekempeneer uit Diegem. De kostprijs van
deze werken wordt geraamd op € 770.000. De werken zullen aanvangen op 1 september 2011. De
uitvoeringstermijn bedraagt 100 werkdagen of ca. 5 maanden (de voltooiing wordt voorzien eind
januari 2012 maar kan wat uitlopen rekening houdend met de weersomstandigheden).

De weg zelf zal een volledige breedte hebben van 4,30 m, zijnde een kasseiverharding van 2,90 m, en
aan beide zijden een betonstrook van 70 cm breedte (als fietspad en uitwijkstrook).

De werken worden in 3 fasen uitgevoerd waarbij maximaal wordt gezorgd dat de bewoners zonder
veel hinder hun woning kunnen bereiken. Ook de landbouwers kunnen maximaal hun akkers
bereiken.

Quasi alle bewoners en omwonenden waren aanwezig (een 30-tal) en hadden de gelegenheid om
vragen te stellen.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: