SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap trokken de lokale bestuursleden van N-VA Sint-Pieters-Leeuw op pad. Zes duo’s belden aan blj inwoners, die de Vlaamse Leeuw lieten wapperen.

De N-VA-besfuursleden wensten de inwoners een prettige feestdag. Ze moedigden hen aan om elk jaar opnieuw de Vlaamse Leeuw te laten wappeÍen. Naast het creëren van een feeststemming, is het een manier om het Vlaamse karakter van de gemeente in de verf te zetten. Er werd een brief en een bloem overhandigd. Voor de gelegenheid waren het ‘leeuwenbekjes”.

 .  
N-VA is voorstander van een “inclusief Vlaams-Nationalisme”, waarin nieuwkomers welkom zijn voor zover ze ook echt willen deel uitmaken van Vlaanderen en van de plaatselijke gemeenschap. De kennis van het Nederlands is daarbij een eerste vereiste. Het aanvaarden van een aantal maatschappelijke en culturele basiswaarden, eigen aan Vlaanderen, is een ander belangrijk luik.

Op het einde van de namiddag waren alle 120 bloemen uitgedeeld.

%d bloggers liken dit: