Karen Van Buggenhout en Koen Demarsin

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Op 2 mei 2011 ging de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei van start. Zo heeft de regio Pajottenland & Zennevallei, naast 20 andere regio’s en steden in Vlaanderen, een eigen erfgoedcel. Koen Demarsin en Karen Van Buggenhout zijn de erfgoedcoördinatoren.
Zij zijn nu op zoek naar meters & peters.

In december 2010 sloot de Vlaamse Gemeenschap een cultureelerfgoedconvenant af met de intergemeentelijke projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei. Deze projectvereniging is een samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten: Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, stad Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en vzw ‘de Rand’ voor de gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en de Provincie Vlaams-Brabant. De erfgoedcel bestaat uit twee erfgoedcoördinatoren: Koen Demarsin en Karen Van Buggenhout en is gevestigd in ’t Castelhof in Sint-Martens-Bodegem.
.
Karen Van Buggenhout: “Onze opdracht bestaat er in om een geïntegreerd en integraal lokaal cultureel erfgoedbeleid uit te bouwen. We willen het erfgoed opsporen, bewaren en in de schijnwerpers plaatsen. In de opstartfase van de erfgoedcel zullen in de eerste plaats culturele erfgoedorganisaties en collecties in kaart gebracht worden. Wij roepen dan ook iedereen op die verborgen erfgoed in de regio kent of actief is in een erfgoedorganisatie om ons hiervan op de hoogte te brengen! Deze zomer willen wij ook alle gemeenten een bezoekje brengen, waarbij we op zoek gaan naar het culturele erfgoed en hopen om kennis te maken met erfgoedwerkers, – bewaarders, – verenigingen, kortom iedereen die met erfgoed bezig is.
We willen ook de erfgoedcollecties in de regio inventariseren in de databank van erfgoedplus
(www.erfgoedplus.be). Een immense klus, waarbij we hopen te kunnen samenwerken met erfgoedbewaarders en erfgoedwerkers. Iedereen die zin heeft om hier aan mee te werken mag ons dan ook contacteren!

Graag komen wij in contact met iedereen uit de regio die interesse heeft voor erfgoed. Daarom zijn wij, als pasgeborene, op zoek naar METERS & PETERS.
Wie graag op de hoogte blijft van alle activiteiten, projecten en evenementen van de erfgoedcel en uitnodigingen of nieuwsbrieven als eerste wil ontvangen kan meter of peter worden door ons een mailtje te sturen. In return vragen wij niets dan enthousiasme voor erfgoed!

In ons erfgoedbeleid zullen we eveneens aandacht hebben voor: vrijwilligers, communicatie, deelgenootschap,
samenwerking en netwerkvorming, experiment,… De erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei zit momenteel nog in de beginfase. Geleidelijk aan zullen alle doelstellingen in onze werking tot uiting komen.”

Onze contactgegevens: Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei – Molenstraat 102 – 1700 Dilbeek
koen.demarsin@dilbeek.be  – karen.vanbuggenhout@dilbeek.be
www.cultuurregiopajot-zenne.be – facebookpagina erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei

%d bloggers liken dit: