SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie heeft voor de 8e keer op rij een jaarverslag-cijferboek gemaakt. Voor de eerste maal hebben ze het uitgewerkt als bijlage aan het maatschappelijk verslag 2010 van de lokale politie.

Commissaris Christian Steens – Directeur operaties: ” Het is een opvolgingsinstrument voor de uitvoering van het zonaal politieplan 2009-2012 en kadert op deze wijze in de 4 jarige beleidcyclus. 2010 is het tweede werkjaar in deze cyclus.

Het jaarverslag-cijferboek, in de toekomst een onderdeel van het maatschappelijk verslag, werd ter goedkeuring voorgelegd aan de zonale veiligheidsraad op 30 maart en op de gemeenteraad van 26 mei.

Hieronder geven wij u graag een aantal cijfers van de belangrijkste resultaten op het vlak van de prioritair aan te pakken veiligheidsfenomenen. Wij pakken de fenomenen projectmatig aan door middel van een actieplan. Zo kunnen we een probleem integraal en geïntegreerd benaderen. Met integraal bedoelen we: met aandacht op het vlak van preventie, repressie en nazorg. Geïntegreerd betekent dat we samenwerken met diverse partners die bij het probleem zijn betrokken.

Naast de aanpak van de externe veiligheidsfenomenen pogen wij binnen onze organisatie de kwaliteit van de politiewerking en medewerkers te verbeteren en te optimaliseren. ”

ENKELE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE AANPAK VEILIGHEIDSFENOMENEN:

Aanpak Verkeer:
– 294 uren begeleiding levend verkeerspark voor de Leeuwse scholen
– 687.741 voertuigen werden gecontroleerd via onbemande snelheidscontroles
– 6.044 processen verbaal snelheidsovertredingen
– 1.527 ademtesten afgenomen (1.284 save, 80 Alarm en 163 Positief)
– 873 processen-verbaal onrechtmatig gebruik busstrook op N6
– deelname aan de BOB-campagne
– …

Aanpak diefstal gebouwen/autocriminaliteit:
– organisatie van 2 technopreventieve avonden voor de Leeuwse bevolking
– vakantietoezicht bij 140 inwoners
– 32 patrouilles te paard en 4. 111 km met de fiets
– 292 maal een grondig sporenonderzoek, in 49 gevallen leverde dit een bruikbaar spoor op.
– 20 voertuigen werden onderworpen aan een sporenonderzoek
– deelname aan EXIT-acties (ontradende bovenlokale acties)
– …

Aanpak overlast:
– 55 GAS processen-verbaal
– 3 hondenpoepacties waarbij 25 eigenaars werden gecontroleerd
– 22 autowrakken verwijderd van de openbare weg
– samenwerkingsprotocol met Leeuwse scholen afgesloten rond spijbelen
– overlegvergaderingen met diverse partners van de gemeente (jeugddienst, technische dienst, OCMW en sociale welzijnsdienst) mbt tot de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente
– …

Aanpak intrafamiliaal geweld:
– 71 dossiers intrafamiliaal geweld werden geregistreerd
– de dienst jeugd en gezin behandelde 256 dossiers
– diverse overlegmomenten met externe partners (CAW, CGGZ, huisartsen,…)
– …

ENKELE RESULTAATSGEGEVENS voor 2010:
– wij telden 94 ongevallen met lichamelijk letsel en 494 ongevallen met stoffelijke schade
– wij telden 244 diefstallen uit/aan voertuigen, 257 diefstallen in woningen en 258 diefstallen in handelzaken
– wij verrichtten 102 bestuurlijke en 278 gerechtelijke vrijheidsberovingen
– wij telden 10.198 interventies en 15.459 meldingen
– wij gaven 410 uur bijstand aan deurwaarders en dit voor 482 deuropeningen
– …

Commissaris Christian Steens: ” Zoals u kan vaststellen heeft de lokale politie niet stilgezeten in 2010. Dagelijks staan wij samen met onze partners paraat om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente en van onze inwoners te verzekeren. Wij nodigen u graag uit om het volledige jaarverslag-cijferboek te consulteren op de website van de lokale politie (www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw. U kan een exemplaar ook aanvragen door gewoon te bellen naar 02 371 22 28.)”

Politieagenda voor de volgende maanden:

– 8 juni: technopreventieve avond CC Merselborre om 20u00. Iedereen is welkom!
– 1e schoolweek: verscherpt toezicht aan de schoolomgeving door de wijkagenten
– deelname aan de stap- en trapweek eind september
-13 oktober: open ouderavond zonder drugs en alcohol in CC Coloma om 19u30. Alle ouders welkom!
– aanwezigheid op de diverse jaarmarkten en met eigen stand op de jaarmarkt van centrum Leeuw
– diverse controleacties (zie ook aankondigingen via de website van de lokale politie)
– diverse verkeersacties met de studenten van het PIVO
– deelname aan de BOB-campagne vanaf half november

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

%d bloggers liken dit: