SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagavond verrichte de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw samen met de Federale Overheidsdienst Cociale Zekerheid en de Toezichtsdienst op de Sociale Wetten controle in diverse horecazaken langsheen de Bergensesteenweg en deelgemeente Ruisbroek.

Er werden door de sociale inspectie 11 processen-verbaal voor zwartwerk opgesteld en 2 processen-verbaal voor illegale tewerkstelling.
De lokale politie nam 1 illegaal mee naar het commissariaat voor verder onderzoek; na contactname van de dienst voor Vreemdelingenzaken werd aan betrokkene een bevel betekend om onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: