DE RAND: – Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois trekt €70.000 uit voor vzw MediRand (€40.000) en het Huis voor Gezondheid (€30.000). Beide organisaties zorgen ervoor dat alle Nederlandstalige artsen, paramedici en andere gezondheidswerkers in één groot netwerk worden samengebracht zodat de patiënt steeds de beste oplossing kan zoeken in het Nederlands, zowel in de Vlaamse Rand als bij doorverwijzing naar Brusselse ziekenhuizen.

Minister Bourgeois: ‘Veel inwoners van de Vlaamse Rand doen voor medische zorg een beroep op diensten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Huis voor Gezondheid en vzw MediRand zetten zich in voor het garanderen van een Nederlandstalig gezondheidsaanbod in Brussel en de Vlaamse Rand, wat niet altijd evident blijkt te zijn.’

Vzw MediRand vertegenwoordigt 420 huisartsen in de Vlaamse Rand en helpt hen om patiënten gepast door te verwijzen naar Brusselse ziekenhuizen. De vzw zorgt ervoor dat Nederlandstalige patiënten op elk moment van de behandeling in de eigen taal worden geholpen.

Het Huis voor Gezondheid is een overkoepelend initiatief dat verschillende krachten en expertises bundelt en ontstaan is uit nood aan een grotere zichtbaarheid van het Nederlandskundig zorgaanbod in Brussel. Het Huis voor Gezondheid verstrekt zelf geen zorgen, maar zorgt voor bekendmaking en toegankelijkheid van het Nederlandstalige zorgaanbod in Brussel en de Rand.

Minister Bourgeois: “Het taalprobleem van patiënten in de Rand bediend door Nederlandsonkundige hulpverleners is een heikel punt. Een essentieel element in kwaliteit van hulpverlening is zorg in de taal van de patiënt. Daarom hecht ik er veel belang aan om organisaties als het Huis voor Gezondheid en vzw MediRand financieel te ondersteunen.”

%d bloggers liken dit: