VLAAMS-BRABANT: – In totaal steeg het aantal ontleningen bij de Provinciale uitleendienst van Vlaams-Brabant van 2.144 naar 2.851. Aan de basis van dit succes ligt de uitbreiding van de doelgroepen. Ook de welzijns- en gezondheidssector en de doelgroep milieu kunnen sinds een jaar gebruik maken van de uitleendienst. Feitelijke verenigingen met een provinciale vrijwilligersverzekering zijn ook welkom in de uitleendienst.


Zoek je materiaal voor de organisatie van een evenement, fuif, toneelstuk, optreden, quiz, tentoonstelling of kamp?
De provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant stelt gratis allerlei materiaal ter beschikking van social-profit organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid.

Walter Zelderloo

Gedeputeerde Walter Zelderloo: ” We blikken terug op een druk, actief en succesvol jaar. Onze uitleendienst is meer dan ooit een begrip. Het aanbod, het aantal uitleningen… het kende een spectaculaire groei. Maar wat zeker zo belangrijk is: we hebben deze groei kunnen realiseren zonder onze klantvriendelijkheid of de kwaliteit van onze dienstverlening in het gedrang te brengen.
Integendeel, door de verbetering van het online raadplegen van onze catalogus en de mogelijkheden om online te reserveren, kunnen we een betere en snellere dienstverlening garanderen.
Onze goede voornemens voor dit jaar liggen dan ook in het verlengde van deze realisaties. Ook in 2011 willen we blijven werken aan een nog beter aanbod, nog betere dienstverlening, nog meer tevreden klanten. ”

Uitleenbalie in Asse, Poverstraat 75 te Asse
www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst/online-aanvragen/index.jsp

%d bloggers liken dit: