VLAANDEREN: – Vandaag is er op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een zoutoverleg geweest met het Agentschap Wegen en Verkeer en de 5 afgevaardigden van de provinciegouverneurs.
Het agentschap zal de volgende dagen dus strooien op de autosnel- en gewestwegen, afhankelijk van de weerssituatie en de zoutvoorraad. Heel wat gemeenten slagen er nog altijd in om hun prioritaire wegen sneeuwvrij te houden. Andere gemeenten zitten door hun voorraden heen.
Er dient hoe dan ook zuinig met de beschikbare voorraden te worden omgesprongen en nog meer overgegaan naar het gebruik van alternatieve methodes.
Indien nodig moet voorrang worden gegeven aan de prioritaire wegen zoals die in de winterplannen zijn opgenomen. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be ) is alle informatie daarover beschikbaar.

– Op de kaart merken we dat voor Sint-Pieters-Leeuw alleen de Brusselse Ring tot de prioritaire wegen behoort.

Samen met de gouverneurs bekijkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook de volgende uren en dagen of en hoe de voorraden aangevuld en verdeeld zullen worden, ten behoeve van noodlijdende gemeenten.

%d bloggers liken dit: