DE RAND: – Het documentatiecentrum van De Vlaamse Rand roept iedereen uit de Rand op om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voert BRIO een wetenschappelijk onderzoek uit naar het media- en taalgebruik bij inwoners in de Vlaamse gemeenten rond Brussel.

Spreekt u Nederlands en woont u in de Rand rond Brussel?

Dan vragen wij u om mee te werken aan het onderzoek. Dat kan u door de vragenlijst op volgende website in te vullen:

-> link naar de enquête

Onder de deelnemers worden 5 boekenbonnen verloot.

bron: documentatiecentrum De Vlaamse Rand

%d bloggers liken dit: