SINT-PIETERS-LEEUW / RUISBROEK: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield donderdag een controle gericht naar zwaar vervoer in de Fabriekstraat en Bergensesteenweg.

Twee bestuurders waren in overtreding met de wetgeving ivm rij- en rusttijden. (Zij krijgen respectievelijk een onmiddellijke inning toegestuurd van 1400€ en 460€).

Een andere bestuurder reed met een niet ingeschreven vrachtwagen, bovendien beschikte de chauffeur niet over een vervoersvergunning. De vrachtwagen vertoonde ook ernstige technische gebreken en beschikte niet over een technische keuring. Hiervoor wordt een proces-verbaal opgesteld en naar de rechtbank gestuurd.

Eén bestuurder werd ook geverbaliseerd omdat hij geen veiligheidsgordel droeg.

Bron en meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: