SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de zomervakantie is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Deze geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van onze vereniging. En vergeet zeker niet de data in uw agenda te zetten.

Week end 26 – 28 november: Fototentoonstelling
In samenwerking met Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma hebben we een fotowedstrijd opgezet. De geselecteerde natuurfoto’s zullen in het mooie kader van het kasteel Coloma tentoongesteld worden. Dit geeft de fotografen de gelegenheid hun kunnen te tonen. Anderzijds biedt het ook de kans de natuur aan een ruimer publiek voor te stellen. We zijn dan ook zeer verheugd u te mogen uitnodigen op deze tentoonstelling. De vernissage gaat door op vrijdag 26 november 2010 om 20 u en de tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 van 10 tot 18 u.

Zaterdag 20 november: Dag van de natuur
In onze natuurgebieden houden we regelmatig beheerswerken. Eén keer per jaar werken alle afdelingen gedurende hetzelfde week-end in de natuur. Wij doen natuurlijk mee en hopen dat jullie ook talrijk zullen komen meehelpen! Dit jaar staan de werken in het kader van de koesterburen die de gemeente gekozen heeft. (meer info www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/natuurstudie-ensoortbescherming/koesterburen/gemeenten/sint-pieters-leeuw.jsp ). De buur die we zeker willen koesteren is de steenuil. Een steenuil houdt van kleine landschapselementen. Daarom zullen we onder andere de 400 m lange haag scheren. Daarnaast hangen we ook nieuwe steenuilkasten op. Voorgaande wordt tevens aangevuld door ander landschapsonderhoud..

Plaats van afspraak: natuurgebied “Oude Zuun”, 200 m stroomopwaarts op de rode grintweg langs de Zuunbeek ter hoogte van de C. Leunensstraat. We werken van 9 u tot 16u. Picknik is voorzien. Je bent ook welkom voor een halve dag.

Flora in Cortenbroek
De plantenwerkgroep heeft al de planten die voorkomen in het Cortenbroek (ons bronbos in Vlezenbeek) geïnventariseerd. De volledige lijst van waargenomen planten , kan je raadplegen op de officiële site http://flora.inbo.be//Pages/Common/ReportSearchCriteriaPage.aspx?ReportName=SoortenPerGebied Het enige dat je moet weten is het IFBL hok. Dit is een officiële en uniforme plaatsbepaling. Voor het Cortenbroek is dat E4 33 41. (E4 is het kaartnr, 33 het uurhok en 41 het km-hok).

Kijkhut
Misschien ben je het al vergeten. Maar juli 2010 was een zeer droge maand. Ook de plassen van het Volsembroek waren zo goed als opgedroogd. Dit was een unieke kans om de wilgenopscheut en bramen voor onze kijkhut te verwijderen. Annie, Jef, Chris W. en Geert W. hebben de site grondig onder handen genomen zodat de kijkhut terug een prachtige observatiepost is. Er waren speciale waarnemingen te beleven: voor het eerst heeft de kuifeend in ons natuurgebied gebroed !

Nieuwe gasten in het natuurgebied Oude Zuun
Het natuurgebied is steeds in evolutie en in goeie zin. Voor het tweede jaar wordt ook nu de ratelaar waargenomen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ratelaar Deze halfparasiet haalt voeding uit de wortels van gras en klaver. Dus het grastapijt wordt schraler en zo is er plaats voor zeldzamere planten. In de poel die in het perceel van de reigersweide is gegraven, hebben we dan weer grote egelskop waargenomen.

Huiszwaluwen
In de wijk Brukom zijn er nog 16 nesten van huiszwaluwen onder de dakgoten. Het bouwen van nieuwe nesten wordt echter bemoeilijkt omdat de vogels minder materiaal (slijk) vinden. Daarom stelt het regionaal landschap RLZZZ reeds halfafgewerkte kunstnesten ter beschikking. Jef heeft twee nesten aan zijn voorgevel bevestigd en is ook de promotor opdat deze dieren meer nestmogelijkheden geboden krijgen. Geïnteresseerd om onderdak aan huiszwaluwen te geven? Meer info kan bekomen worden bij Koen De Rijck van RLZZZ.

Slechtvalken
Aan de VRT-mast is een kast bevestigd waar slechtvalken hun nest kunnen bouwen. In 2004 werd in dit nest voor het eerst gebroed. De meeste jaren heeft het nest 4 jongen voortgebracht. Spijtig zijn er nog geen terugmeldingen over jongen die succesvol uitgevlogen zijn. Deze gegevens werden verstrekt door de vereniging http://www.vogelbescherming.be/site/

Website
Een nieuwe website is door Danie ontworpen. http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

Share

2 comments

 1. Graag ontving ik jullie nieuwsbrief.
  Met vriendelijke groeten,
  Tine

  Tine Vanfraechem
  Projectcoördinator

  GREEN vzw | Leren duurzaam leven
  Edinburgstraat 26
  1050 Brussel

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: