SINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw hield de afgelopen dagen diverse verkeerscontroles.

Bij een controle op donderdag 05.08.10 tussen 14 en 16 uur langsheen de Fabriekstraat te Ruisbroek werden 21 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Bij een alcoholcontrole op vrijdag 06.08.10 tussen 19.30 en 21 uur langsheen de Galgstraat werden 40 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Drie bestuurders bliezen (A)lert en dienden hun rijbewijs voor 3 uren in te leveren.

Bij een alcoholcontrole op vrijdag 06.08.10 tussen 21.30 en 23.30 uur langsheen de Vlezenbeeklaan werden 46 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Ook hier bliezen drie bestuurders A(lert) en dienden hun rijbewijs voor 3 uren in te leveren. Eén bestuurder legde een positieve ademtest af en diende zijn rijbewijs voor 6 uren in te leveren.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

%d bloggers liken dit: