SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsembergsesteenweg (N231). De herinrichting van het kruispunt zal de verkeersveiligheid verbeteren en het verkeer vlotter doen verlopen.
Volgens de planning van de nutsmaatschappijen zullen de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen duren tot 10 november 2010 . Daarop beginnen de eigenlijke weg- en rioleringswerkzaamheden. Volgens de huidige planning zal de rotonde in haar geheel afgewerkt zijn tegen de zomer van 2011.

Planning
Om de hinder beperkt te houden, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd:
• fase 1 ( tot 10 augustus 2010): afbraak onteigende woningen
• fase 2 (vanaf 11 augustus): verplaatsen en vernieuwen nutsleidingen
• fase 3: uitvoering oostelijke kant van de N6 incl. aansluiting Alsembergsesteenweg (N231) met uitzondering van het middeneiland van de rotonde
• fase 4: aanleg westelijke kant van de Bergensesteenweg (N6) met uitzondering van het middeneiland van de rotonde
• fase 5: aanleg middeneiland rotonde

Volgens de planning van de nutsmaatschappijen zullen de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen duren tot 10 november. Daarop beginnen de eigenlijke weg- en rioleringswerkzaamheden. Volgens de huidige planning zal de rotonde in haar geheel afgewerkt zijn tegen de zomer van 2011.

Nieuwe riolering en nutsleidingen
Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds zal het kruispunt en de onmiddellijke omgeving ervan er na de werkzaamheden compleet anders uitzien. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat voortaan regenwater en afvalwater apart zal afvoeren.

Nutsmaatschappijen zoals Eandis, Belgacom, Elia, Fluxys en Telenet zullen van de gelegenheid gebruik maken om hun leidingen te vernieuwen. Door al die werkzaamheden te bundelen, vermijden we dat er in de nabije toekomst nog extra werkzaamheden moeten gebeuren aan de rotonde.

Verwachte hinder en omleidingen:
Er zal op de Bergensesteenweg tijdens de gehele duur van de werkzaamheden slechts één rijstrook in beide rijrichtingen beschikbaar zijn voor het verkeer. Het verkeer zal daardoor tijdens de spitsuren vertraagd verlopen.

Vanaf fase 2 (vanaf 11 augustus):zal de Alsembergsesteenweg bereikbaar zijn via de volgende twee omleidingen:
• vanuit Brussel, van op de N6: via Lot (Laaklinde, Stationsstraat, Jozef Huysmanslaan, Zennestraat, Beerselsestraat) en het op- en afrittencomplex Beersel (nr. 19) van de ring om Brussel (R0)
• vanuit Halle, van op de N6: via Halle (N203a) en het op- en afrittencomplex Halle (nr. 21) van de ring om Brussel (R0)

bron: www.wegenwerken.be/rw_news/news_id-163

Share

%d bloggers liken dit: