BELGIË: – De Kamer van Volksvertegenwoordigers is bijeen voor een van haar laatste zittingen van deze legislatuur.
Omdat de Vlaamse partijen het wetsvoorstel over B-H-V op de agenda wilden plaatsen hebben de Franstalige partijen vanmiddag  voor de zitting de alarmbelprocedure ingeroepen en ingediend bij de griffie van de Kamer .

Door de alarmbelprocedure van de Franstaligen kan de splitsing van B-H-V niet op de agenda van de plenaire zitting.

Share

%d bloggers liken dit: