SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield dinsdag 9 maart 2010 verkeersacties op diverse plaatsen te Sint-Pieters-Leeuw.

– In de voormiddag werd controle uitgevoerd op de veiligheidsgordel langsheen de Fabriekstraat (Ruisbroek) .Er werden 19 onmiddellijke inningen van 50 euro uitgeschreven voor niet dragen veiligheidsgordel en 1 proces-verbaal voor tonnagebeperking.

– Langsheen de Bergensesteenweg  werd een snelheidscontrole met interceptie gehouden en werden er 32 van de 891 gecontroleerde voertuigen in overtreding bevonden voor niet naleven van de max.snelheid in de bebouwde kom. Van 2 bestuurders dewelke geflitst werden aan respectievelijk 109 en 111 km/u werd er  overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
 
– In de namiddag en vooravond werd de verkeersactie verdergezet  op diverse plaatsen langsheen de Bergensesteenweg  en werden 1869 voertuigen onderworpen aan een snelheidscontrole waarvan er 50 snelheidsovertredingen werden vastgesteld. Hiernaast werden 24 onmiddellijke inningen voor niet dragen veiligheidsgordel en  4 PV’s voor gsm-gebruik tijdens sturen opgesteld.
Twee bestuurders  onder invloed van alcohol dienden hun rijbewijs voor  6 uren in te leveren.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: