SINT-PIETERS-LEEUW: -De lokale politie verrichte samen met de sociale inspectie controle in verschillende restaurants op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.

In enkele Oosterse en Zuiderse restaurants werden door de sociale inspectie diverse inbreuken op de sociale wetgeving (o.a. zwartwerk, illegale tewerkstelling, niet aangifte deeltijdse arbeid,…) vastgesteld.

Door de lokale politie werd 1 persoon van Oost-Europese origine bestuurlijk aangehouden en voor verdere controle meegenomen inzake nazicht verblijfsvergunning bij de dienst Vreemdelingenzaken.

De actie kadert in een samenwerking tussen de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid dewelke op regelmatige basis samen conrole verrichten in horecazaken.
Alle restaurants langsheen de Bergensesteenweg werden de afgelopen 2 jaar minstens 1 keer onderworpen aan een controle. De controles zullen in de toekomst nog herhaald worden.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

%d bloggers liken dit: