BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – Bijzondere ondernemingsraad toekomstperspectieven van Carrefour Belgium. Deze ochtend vond er om 9.30 uur een Bijzondere Ondernemingsraad plaats om de balans op te maken en de toekomstperspectieven van Carrefour Belgium voor te stellen.

Jan De Weghe van de socialistische bediendevakbond BBTK heeft het banenverlies van 1.672 jobs bij Carrefour in België bevestigd, net als de sluiting van 21 winkels in ons land.

Carrefour Belgium wenst eerst zijn personeel op de hoogte te brengen, bijgevolg zal er geen bijkomende informatie gecommuniceerd worden vóór 15 uur.


UPDATE 11u30:

Uit goede bron vernamen wij dat de Carrefour  Hypermarkt op de Bergensesteenweg 65 in Sint-Pieters-Leeuw  zal moeten sluiten.

– Op dit moment wordt het personeel van de hypermarkt van Sint-Pieters-Leeuw ingelicht over de sluiting van de vestiging.

– Kristel Van Damme van LBC: “ Dit hadden we niet verwacht, dit is zeer drastisch. Voor Sint-Pieters-Leeuw hadden we gedacht aan een inkrimping of een overgang van hypermarkt naar supermarkt maar een sluiting niet.”

UPDATE 14 uur:
–  Het personeel heeft de hypermarkt Carrefour van Sint-Pieters-Leeuw voor vandaag gesloten met steun van de vakbonden.
–  De hypermarkt van Sint-Pieters-Leeuw sluit definitief eind juni 2010.
– In de Carrefour van Sint-Pieters-Leeuw werken een 105 mensen.

UPDATE 17u: Uit de persmededeling van de directie van Carrefour:
-… Carrefour Belgium heeft nog steeds een kostenstructuur die het niet mogelijk maakt om duurzame en rendabele activiteiten te garanderen. De kostprijs per uur (de verhouding tussen de personeelskosten en het aantal gepresteerde uren) is een belangrijke element in deze kostenstructuur: ze ligt bij Carrefour aanzienlijk hoger dan bij de concurrentie.
De omzet, zowel voor de hypermarkten als voor de geïntegreerde supermarkten, daalt jaar na jaar. Talrijke winkels noteren al verscheidene jaren een negatieve EBIT. Als gevolg hiervan blijft het marktaandeel dalen.
Al deze elementen hypothekeren de toekomstige slaagkansen van Carrefour Belgium.
Hier komt natuurlijk nog bij dat het moeilijke economische klimaat dat we sinds anderhalf jaar kennen deze negatieve trend, eigen aan Carrefour Belgium, nog versterkt.
Er moeten onmiddellijk diepgaande maatregelen genomen worden om nieuwe verliezen te voorkomen.
Na 10 jaar van inspanningen zijn 27 hypermarkten en 25 supermarkten structureel verlieslatend. In totaal zijn er 4.664 arbeidsplaatsen in deze winkels in gevaar.
Gérard Lavinay, CEO van Carrefour Belgium, verklaart: “We moeten maatregelen nemen, maar de doelstelling die we beogen is duidelijk: een duurzame activiteit verzekeren en een maximum aan arbeidsplaatsen veilig stellen. Het is onze verantwoordelijkheid om daadkrachtig op te treden door de commerciële activiteiten nieuw leven in te blazen en door onze kostenstructuur aan te passen.”
Volgende stappen:
We zijn er ons terdege van bewust dat deze aankondigingen heel wat emoties zullen teweegbrengen en we zullen er al het mogelijke aan doen om de gevolgen ervan te verzachten“, verzekert Gérard Lavinay. “Nochtans zijn deze projecten onvermijdelijk om de toekomst van Carrefour Belgium te verzekeren.”
De directie zal de informatie- en consultatiefase met de sociale partners aanvatten zoals voorzien in de wet Renault, in een sfeer van wederzijds respect en met de permanente bereidheid tot dialoog. Ze zal alles in het werk stellen om een zo goed mogelijke sociale dialoog mogelijk te maken en rekent op de vertegenwoordigers van de werknemers om een serene, efficiënte en constructieve dialoog aan te gaan.
De directie nodigt de vertegenwoordigers van de werknemers uit om haar schriftelijk hun vragen en hun alternatieven mee te delen. Ze zal op alle vragen een antwoord geven, evenals op alle vragen voor bijkomende informatie die nuttig kunnen zijn in het consultatieproces. De directie nodigt de drie ondernemingsraden uit om zeer regelmatig bijeen te komen vanaf begin maart.

UPDATE 17u05: reactie UNIZO
– De zware sanering bij Carrefour toont ook de verschuiving in het Belgische distributielandschap aan, stelt Buurtsuper.be, de bij UNIZO aangesloten organisatie van zelfstandige supermarkten en buurtsupers vast. Zelfstandige buurtsupers winnen opnieuw terrein ten opzichte van de hypermarkten. Carrefour kondigt als onderdeel van het reddingsplan het ‘franchiseren’ of ‘verzelfstandigen’ van een aantal filialen aan. In dat kader benadrukken Buurtsuper.be en UNIZO dat Carrefour noch de vakbonden kunnen beslissen over zo’n ‘franchisering’. “Eerst en vooral moeten er kandidaat-overnemers zijn die bereid zijn tot zo’n overname,” stelt directeur Luc Ardies. Franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers die alle investeringen en risico’s verbonden aan de exploitatie van zo’n winkelpunt zelf dragen. Als franchisenemers immers niet op rendabele basis kunnen exploiteren, dan is bij hen ook een duurzame tewerkstelling niet mogelijk en dreigt men het probleem van Carrefour te verplaatsen naar de zelfstandigen.

– Reactie kassierster en vakbondsvrouw Nelly Heymans (werkt 35 jaar voor Carrefour): “ Het is een drama! Men heeft ons zand in de ogen gestrooid. Ze hebben hier recent nog rayons ververst en de vloer hersteld. En nu komen we dat hier vandaag zo onverwacht te weten.
We dachten dat we gingen verkleinen.
De winkel heeft zijn grootste klappen gekregen toen men op de Bergensesteenweg de busbaan heeft aangelegd. En ook, wij liggen op de rand van het Brusselse en het cliënteel van het Brusselse is niet het zelfde als dat uit de Rand en de buiten.
Het personeel heeft hier de voorbije maanden massa’s overuren geklopt om deze winkel open te houden. Want de directie vond geen nieuw personeel meer. We hebben meer dan 5000 overuren! Dat wil zeggen dat we veel vrije dagen voor niets opgeofferd hebben om deze winkel draaiende te houden.

Share

%d bloggers liken dit: