Kinderraad Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw verzamelt zoveel mogelijk ideeën en meningen van de Leeuwse kinderen (en ouders) om een nieuw jeugdbeleidsplan 2011-2013 op maat te schrijven voor de Leeuwse jeugd.
Woensdagnamiddag formuleerde de kinderraad heel wat ideeën.

Er werd gewerkt rond de thema’s mobiliteit, milieu, welzijn, veiligheid,…
De kinderen schreven op grote papieren op hoe ze dit zelf voelen in hun eigen buurt.
En gingen hierover in discussie met de mensen van de jeugddienst, mobiliteitsambtenaar, milieudienst en de preventie ambtenaar van de politie.
Nadien formuleerden ze doelstellingen die door de jeugddienst meegenomen zullen worden naar de uitwerking van het jeugdbeleidsplan 2011-2013.
De aanwezige volwassenen waren achteraf onder de indruk van het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat de aanwezige jongeren hadden.
kinderraad

Dit was voor de jeugddienst nog maar de eerste stap qua input.
Ze willen zich zo uitvoerig mogelijk informeren om alle doelgroepen aan het woord te laten.
Zo zullen ze ook tijdens de krokusvakantie een bevraging houden op de speelpleinwerking.
Zullen ze contact opnemen met de leidingen van jeugdverenigingen om te kijken of deze wel op de hoogte zijn hoe de jeugddienst hen ook kan ondersteunen.
In Ruisbroek zal men in de klassen een bevraging houden over de buitenspeeltuin.
Aan schoolpoorten in de gemeente zal men willekeurig ouders aanspreken en hun gedacht vragen.

Met al deze input zal dan een jeugdbeleidsplan (JBP) uitgewerkt worden waarin het gemeentebestuur bepaalt wat het wil doen voor kinderen en jongeren in onze gemeente voor de komende drie jaren.

Alle info over de jeugddienst + komende activiteiten:
www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd

Share

%d bloggers liken dit: