VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant actualiseerde de crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld. Op deze gratis kaart staan veiligheidstips en adviezen voor deze slachtoffers en contactadressen waar ze terecht kunnen voor hulp.

De geactualiseerde crisiskaart is er voor slachtoffers die het geweld tegen hen willen doen stoppen of weg willen bij hun gewelddadige partner. De kaart geeft tips en informatie over de stappen die deze personen kunnen ondernemen. De belangrijkste vragen die een antwoord krijgen gaan over wat te doen bij geweld in de relatie, het opstellen van een persoonlijk veiligheidsplan, wat te doen als men zijn partner wil verlaten en waar men dan terecht kan.

Met deze crisiskaart willen we slachtoffers van partnergeweld bewust maken, informeren en wijzen op de mogelijkheden van aangepaste hulp. Onze boodschap is duidelijk: houd dit geweld niet verborgen, maar zoek hulp en steun” zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor gelijke kansen.

Huiselijk geweld kan iedereen overkomen en het komt ook in alle lagen van de bevolking voor. Het kent ook vele gezichten: fysiek geweld zoals slaan en stampen, maar net zo goed bedreigingen, schelden, seksueel misbruik of het vernielen van persoonlijke eigendommen door de (ex)partner. De schaamte en de pijn die deze personen ervaren maakt het voor deze slachtoffers erg moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken. Huiselijk geweld is geen privézaak maar een maatschappelijk probleem dat iedereen aanbelangt. Partnergeweld werd in ons land in 1997 als misdrijf erkend.

De crisiskaart kan men downloaden of raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/crisiskaart.

%d bloggers liken dit: