VLEZENBEEK: – In Vlezenbeek wordt een openbaar onderzoek gehouden voor de bescherming van de Zomerlinde aan de Klein-Nederstraat en Puttenberg. De Zomerlinde van Vlezenbeek is in Vlaanderen beter bekend als de Witseboom uit de TV-serie Witse van de VRT.

2009-08-09-hoebelbike-9d_Witse-boom 2009-02-18-vlezenbeek-dorp-op-stap_radio2vl-br_6
Luc Lehouck van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant: “
De bescherming heeft niet rechtstreeks met de televiesie reeks te maken. De televisie reeks heeft natuurlijk wel de boom veel bekendheid gegeven. Ik denk dat de makers daar een prachtig stukje Pajottenland gezien hebben. Dus die Zomerlinde is echt een een prachtig element binnen dat open landschap en zijn in feite de kwaliteiten van de boom zelf die tot de bescherming hebben geleidt.
Het is een heel vitale Zomerlinde die geen enkel gebrek vertoont. Die een prachtige kruin heeft. Die een heel mooie relatie heeft tot zijn omgeving, het is een heel open ruimte dus je hebt dat accent openheid met die ene boom erin. Ik denk dat het een element is dat zeldzaam begint te worden in onze landschappen en dat is de reden waarom de bescherming werd aangevraagd.
Ook de 28 meter onmiddellijk rond de boom zit mee in de beschermingsaanvraag want het gaat natuurlijk om de hele zetting van de boom in zijn omgeving die van belang is.

Op termijn als het beschermd wordt betekent dit concreet dat moest er iets gebeuren dat we alles in het werk gaan stellen om de boom te bewaren. En in het slechtste geval dat de boom toch zou moeten verdwijnen zullen we ons maximaal inzetten om er een nieuwe Linde te zetten op dezelfde plaats.”

Op dit ogenblik zit men dus in de fase van voorlopige bescherming. Het openbare onderzoek is lopende en daarna is het wachten op de definitieve handtekening van de Minister.

Uit het Belgisch Staatsblad 23 juli 2009:
Bij ministerieel besluit van 16 juni 2009 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van volgend voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 18 maart 2009 :
1° Wegens de artistieke, historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde :

– als monument :
Nr. 18 – De Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 28 m. rond de boom, gelegen te
Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Pieters-Leeuw), Puttenberg; Klein-Nederstraat;
Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek) Klein-Nederstraat; bekend ten kadaster :
Sint-Pieters-Leeuw, 1e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) ZONDERNR., 220(DEEL), 243C(DEEL), 34B(DEEL); Sint-Pieters-Leeuw, 6e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) ZONDERNR., 627(DEEL).

Share

%d bloggers liken dit: