2009-10-04-Rattendaal-1 2009-10-04-Rattendaal-2
SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de Open Bedrijvendag opende minister Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening, het gerestaureerde en historisch waardevolle Kasteelhoeve Rattendaal.

2009-10-04-Rattendaal-3
Minister Philippe Muyters, André Adams bestuurder van D+A Consult en burgemeester Lieve Vanlinthout

Eigenaar van de gebouwen, André Adams richtte zich in zijn toespraak eerst tot de minister met de woorden “ nooit gedacht dat den boer van ’t kasteel Rattendaal ooit een minister zou mogen verwelkomen.” Waarna hij hem hartelijk verwelkomde en een korte schets van de restauratie gaf. Opvallendste vaststelling was dat het vijf jaar geduurd had eer de hele papiermolen afgewerkt was om met de restauratie te kunnen starten. De restauratie zelf was op twee jaar gerealiseerd. Wie de tentoonstelling bezocht heef die de restauratie stap per stap toonde was nog meer onder de indruk van het eindresultaat.

Burgemeester Lieve Vanlinthout loofde André Adams voor de realisatie van de Kasteelhoeve en ook als bestuurder van D+A Consult die ondertussen in de regio uitgroeide tot een grote onderneming.
2009-10-04-rattendaal_minister-Nuytens

Minister Philippe Muyters: “ Toen ik voor vandaag vele aanvragen kreeg om aanwezig te zijn in Vlaanderen met deze open bedrijvendag. Had ik toch snel beslist om hier vandaag aanwezig te zijn vooral omdat het hier een combinatie van zaken zijn die onder mijn bevoegdheden vallen. We staan hier in een kantorencomplex met werkgelegenheid, waar ook onroerend erfgoed aan bod komt. Al heb ik kortelings geldeden deze bevoegdheid doorgegeven aan minister Bourgeois. En het heeft hier veel te maken met ruimtelijke ordening. En hier is er een mooie realisatie tot stand gekomen hoe je het verleden met het heden samenbrengt,… Het is een voorbeeld hoe ruimtelijk ondernemen hand in hand kan gaan met verantwoord erfgoedbeleid,…
We moeten zelf als regering nog veel veranderen want zoals meneer Adams daarstraks zei u hebt er zelf vijf jaar over gedaan eer u aan de mogelijke realisatie kon beginnen. Wel ik denk dat dit een veel te lange termijn is. Zulke projecten hebben een breed draagvlak en dan zou het niet mogen dat men zo lang moet wachten. Ik denk dat we aan de wetgeving iets zullen moeten doen. Om niet te verdrinken in procedures die jaren aanslepen. En zo moet men mensen hebben als u meneer Adams die blijven doordoen en blijven willen investeren en er iets van maken. En zulke mensen moeten we in de toekomst helpen en steunen.
U mag me natuurlijk ook niet verkeerd verstaan. Ik pleit hier niet om alles eender waar neer te ploffen. Ik wil niet de klok terugdraaien dat wie een lange arm heeft alles zomaar overal kan maar beslissingen moeten genomen kunnen worden, moeten snel genomen kunnen worden. “
2009-10-04-Rattendaal-5

Na de toespraken werd een uniek kunstwerk van Luc Van Ruysevelt onthuld. Luc Van Ruysevelt maakte gebruik van gerecupereerde materialen. De oude 8 meter hoge bliksemafleider van de hoeve, een oud ijzer van het laatste karrewiel van de hoeve, kasseien die men onder de vloer in de koeienstal vond en ‘Napoleon koppen’ bleken te zijn. Een kasseisoort die men niet meer maakt. Onderaan bevinden zich 2 grote ratten Georges en Mathilde Adams en op de bliksemafleider kruipen de 9 kinderen omhoog. Zo verwijst het kunstwerk naar de familie van Adams.
2009-10-04-rattendaal_onthullen-monument

Zijdelings op de officiële plechtigheid was ook auteur Georges De Coster aanwezig. Op de cover van zijn boek ‘België, een geschiedenis van het gewone volk en zijn koningen’ prijkt als foto de keuken uit het oude huis Adams.
2009-10-04-Rattendaal-6-boek 2009-10-04-Rattendaal-7-boek
Georges De Coster: “ Ik zocht voor de cover een foto van een doorsnee Vlaams huis met zeker een Leuvense stoof omdat uit men onderzoek bleek dat dit het belangrijkste erfgoed is dat mensen willen doorgeven aan hun kinderen. Het was lang zoeken en dan vond de uitgever bij het Katholieke Documentatiecentrum deze foto die zou gepubliceerd geweest zijn in het tijdschriftje ‘bij de haard’ . En dat was echt de foto die ik zocht. Op deze foto zie je de Leuvense stoof, de koffiekan die er heel de dag op staat, de mensen in de juiste kledij,..
En onlangs verschoot iemand van de familie zich toen ze in een boekhandel de foto zag en zo ben ik in contact gekomen met de familie Adams.”

Het nog te renoveren woonhuis waar de foto werd genomen zal als alles goed verloopt in 2010 verbouwd worden tot 3 eigentijdse lofts.


Onder de slogan “historisch erfgoed wordt erg-goed kantorencomplex” werd de historische hoeve “ZELLICKHOF – KASTEELHOEVE RATTENDAAL” omgebouwd tot kantoren en lofts.

Na intensieve besprekingen met de Administraties van Ruimtelijke Ordening, Monumenten & Landschappen, Bos & Groen en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, werd na een procedure van bestemmingswijziging in december 2005 een vergunning afgeleverd om de historisch waardevolle kasteelhoeve (waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 12e eeuw) om te bouwen tot een hedendaags kantorencomplex met respect voor het historisch karakter. De werken zijn gestart in 2007 en na iets meer dan twee jaar zijn de restauratiewerken van de eerste fase klaar en kunnen de kantoren in gebruik worden genomen.

Het restauratieproject mag aanzien worden als een voorbeeld van een mogelijke oplossing voor de herbestemming van zonevreemde historisch waardevolle gebouwen waarbij ons erfgoed wordt behouden en tegelijk een functionele invulling krijgt.

Historiek. “Hof te Zellick” heeft een gedocumenteerde geschiedenis die teruggaat tot de 12de eeuw. Doorheen de tijd werd de hoeve geïntegreerd in het prachtige domein van Kasteel Rattendaal. Rond 1890 komt het complex in handen van de familie ´t Serclaes die kosten noch moeite spaarde voor een grondige verbouwing waardoor de residentie grote allure kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel ontmanteld en ging de oorspronkelijke samenhang van de site verloren. Een verdere versnippering van de gronden maakte de exploitatie van de kasteelhoeve onmogelijk.

Eerherstel. Vijfenveertig jaar na het stopzetten van het landbouwbedrijf heeft de familie Adams de hoevegebouwen van Kasteel Rattendaal in alle eer hersteld. Sinds 1986 werden de gebouwen stap voor stap gerestaureerd en succesvol herbestemd en herontwikkeld. Schuur en stallingen werden omgevormd tot eigentijdse kantoren, voorzien van de modernste technologie. De restauratie van het statige woonhuis vormt de volgende fase van het herwaarderingsproject. De omgeving brengt je terug naar de Belle Epoque van Kasteel Rattendaal.
2009-10-04-kasteelhoeve-rattendaal

D+A Consult begeleide het bouw- en restauratieproces. – Hoe de problematiek van herbestemming, renovatie, restauratie en herontwikkeling van (historisch waardevolle) zonevreemde gebouwen op een interdisciplinaire wijze werd aangepakt, van stedenbouwkundige vergunning tot realisatie van het project. Door de goede afstemming van ruimtelijke condities en functionele programma´s krijgt een verloren gewaand gebouw een nieuwe en rijke toekomst.

Kasteelhoeve Rattendaal staat nu op de lijst van historisch erfgoed Vlaanderen

KASTEELHOEVE RATTENDAAL
Kasteelstraat 20 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
www.rattendaal.bewww.daconsult.be

Share

2 comments

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: