2009-07-29-huisnummersSINT-PETERS-LEEUW: – Tijdens de maand augustus controleerden 2 stagairs van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw de goede zichtbaarheid van de huisnummers van alle woningen op het grondgebied.
(
zie artikel 29 juli 2009 – KLIK HIER).
Er werd vastgesteld dat bij 291 woningen het huisnummer niet voldoende zichtbaar was of zelfs helemaal ontbrak.

De bewoners van deze gebouwen kregen een brief in de bus om hen in kennis te stellen van deze vaststelling.
In oktober zullen de wijkagenten een controlebezoek brengen aan deze woningen. De eigenaars die nog geen zichtbaar huisnummer hebben aangebracht kunnen hiervoor een administratieve geldboete ontvangen zoals voorzien in het Gas Reglement.

GAS-reglement Sint-Pieters-Leeuw (Gemeentelijke Aministratieve Sancties) – art.36:
“Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant goed zichtbaar de huisnummering aan die door de gemeente werd toegekend.
Elke bewoner is verplicht die zichtbaar te houden.” Dit in het belang van de hulpdiensten maar ook voor andere instanties zoals de post.

Share

%d bloggers liken dit: