2009-08-17-new-atlantis_mini-fotoNEGENMANNEKE: – De directie van het Woon –en Zorgcentrum New Atlantis ( Sint-Pieters-Leeuw), dat op 1 februari 2010 de deuren zal sluiten (zie artikel 12 /08/2009) , gaat niet in op de vraag van de LBC vakbondssecretaris Olivier Remy om opzegvergoedingen te betalen aan personeelsleden die vrijwillig vertrekken. Deze laatste vroeg hierover een gesprek met de directie.

De directie heeft geen gesprek gehad met LBC maar zegt dat het met het personeel al duidelijke afspraken gemaakt had om de periode tot de sluiting te overbruggen en in die periode de opvang van het dalend aantal bewoners te blijven verzekeren.
Alle wettelijke opzegvergoedingen waarop het personeel recht heeft worden uitgekeerd.
De directie voegt er wel aan toe dat er geen opzegvergoedingen worden betaald aan vrijwillige vertrekkers. De desbetreffende CAO verplicht hen hiertoe niet.

Share

%d bloggers liken dit: