SINT-PIETERS-LEEUW: – Na het bouwverlof kan in Sint-Pieters-Leeuw na vele jaren wachten op subsidies de restauratie van de Sint-Pieterskerk beginnen.
2009-06-18-sint-pieterskerk-stellingen_1

Architect Karel Breda die het restauratiedossier beheert zegt dat het hoog tijd is om de Sint-Pieterskerk die dateert uit de veertiende eeuw te restaureren. Want bij de aanleg van een stookplaats in de negentiende eeuw heeft men enkele zware flaters begaan.
Zo werd ter hoogte van het koor een van de steunberen weggehaald wat nu als nare gevolg heeft dat het koor van de kerk aan het wegzakken is.

Het gevolg van enkele onoordeelkundige ingrepen in de negentiende eeuw. Men heeft toen ter hoogte van het koor een van de steunberen weggehaald om er een stookplaats te maken.

het koor van de kerk zakt weg.
willen we vermijden dat dit monument over enkele jaren invalt’

Het koor werd een tijdje geleden reeds ontoegankelijk voor het publiek door gevaar voor vallende brokstukken. Tevens werd de kerk sinds enkele jaren permanent gecontroleerd door een monitorsysteem die via een gsm onmiddellijk doorgeeft wanneer de kerk beweegt. Tot nog toe is de instabiliteit onder controle, maar een degelijk restauratie drong zich toch stilaan op.
2009-06-18-sint-pieterskerk-stellingen_2 2009-06-18-sint-pieterskerk-stellingen_3
In de eerste fase wordt de stabiliteit van de kerk aangepakt. Er komt een nieuwe stookplaats met een nieuwe toegang. Ook worden de glasramen tijdens de eerste fase gerestaureerd. De fresco’s van de Halse kunstenaar Georges De Geetere worden onderzocht om ze in een volgende fase te restaureren.

Tijdens deze werken zal de Sint-Pieterskerk steeds toegankelijk blijven!

Later volgt een tweede fase met de restauratie van de toren. Hierbij zal het timmerwerk van het dak, het westraam en het torenuurwerk onder handen genomen worden. Verder zijn er nog plannen om in de kerk vloerverwarming aan te leggen.

Zie ook artikel van 16/03/2009 – plaatsing stellingen binnenin sint-Pieterskerk

%d bloggers liken dit: