SINT-PIETERS-LEEUW: – IRCEL, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, waarschuwt voor te veel ozon in de lucht. Vandaag zou de drempel van 180 microgram per kubieke meter overschreden worden.

Gisteren (30/06/09) werd in Sint-Pieters-Leeuw reeds meer dan 170 microgram per kubieke meter gemeten.

2009-07-01-ozon-Sint-Pieters-Leeuw
meetwaarden Sint-Pieters-Leeuw op woe 01/07/2009 om 14u

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingduur, de gevoeligheid van de
blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon volgende gezondheidseffecten veroorzaken:
– longfunctievermindering
– incidentele oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen
– incidentele luchtwegensymptomen als hoest bij gevoelige personen
– toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief
longlijden)
Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met
ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de
buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige
fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel
wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

De actuele ozonwaarden worden op de website www.irceline.be elk uur weergegeven.

%d bloggers liken dit: