Persbericht Werkgroep BHV – Ingebrekestelling van parlement en regering wegens grondwetsontduiking

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: – Vandaag en morgen worden de Federale regering, alsook de Kamer en de Senaat officieel in gebreke gesteld voor grondwetsontduiking.
De ingebrekestelling wordt ingediend zowel door de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de werkgroep BHV (Vlaamse Volksbeweging, Halle-Vilvoorde Komitee en Taal Aktie Komitee) als individuele burgers. Iedere burger kan de brief afhalen van de webstek van het Halle-Vilvoorde Komitee en ook zelf versturen
  www.haviko.org

Kort samengevat wordt gesteld dat de kamer (op aandringen van de regering) van plan is een verklaring van herzienbaarheid van de Grondwet aan te nemen en aldus zichzelf te ontbinden en bewust verkiezingen uit te lokken zonder eerst de kieswet aan te passen aan de Grondwet. Aldus wil de kamer een handeling stellen die onwettige verkiezingen niet alleen vergemakkelijkt, maar zelfs precies tot doel heeft deze te organiseren. Een dergelijke handeling is op zichzelf een vorm van grondwetsontduiking (in het Frans “fraude à la constitution”). Dergelijke grondwetsontduikende handeling is nietig en onrechtmatig, en de wetgevende en uitvoerende macht zijn verantwoordelijk voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt.
Niettegenstaande de regering ontslagnemend is en een alarmbelprocedure hangende, kan de kieswet nog steeds aangepast worden. De ontslagnemende regering moet het door de Grondwet voorgeschreven advies bij alarmbelprocedure onmiddellijk verlenen aan het parlement. Zulks behoort namelijk onmiskenbaar tot de lopende zaken, gelet immers op het dringend karakter en de ongrondwettigheid van verkiezingen ingeval van niet-aanpassing van de grondwet. Vervolgens moet de kamer de kieswet aanpassen op een grondwetsconforme manier alvorens zichzelf te ontbinden.

bron: werkgroep BHV