Aankoop gronden aan vogelzangbeek voor landinrichtingsproject voor VLM

VLEZENBEEK: – De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil in het kader van het project ‘Landinrichting in de Vlaamse Rand’ een aantal landbouwgronden verwerven in de vallei van de Vogelzangbeek tegen de grens met het Brussels Gewest.
2019-07-01-vogelzangbeek_7-5Ha_voor_landinrichtingsproject_VLM
In totaal gaat het om 7,5 hectare landbouwgrond. Binnen een – nog op te starten – landinrichtingsproject wil de landmaatschappij een aantal maatregelen treffen rond klimaat, trage mobiliteit en plaatselijke landbouw (korte keten).
Langs de Brusselse zijde van de beek onderneemt ook het Brussels gewest op hun grondgebied een gelijkaardig initiatief.

De VLM dient evenwel deze gronden na het landinrichtingsproject opnieuw te vervreemden aan een partner. Daarvoor contacteerde ze de gemeente, met de vraag om mee te stappen in deze verwerving.

In principe zal dit gebeuren aan de aankoopprijs verminderd met de helft van de schattingswaarde (2,5 euro/m2), hetzij dus een aankoopprijs van circa 5 euro/m2.

De voorgestelde maatregelen door de VLM passen binnen de doelstellingen van het gemeentebestuur rond waterbeheersing en natuurbehoud rond de Vogelzangbeek en de bevordering van de korte keten-landbouw. Het bestuur gaat dan ook akkoord met de principiële verwerving van deze gronden.
de vogelzangbeek zal door dit project ook van een provinciale 2de categorie beek veranderen in een beek 1ste categorie onder bevoegdheid van VLM.

De eigenlijke aankoop zal over enkele jaren volgen, na de realisatie van het landinrichtingsproject (naar verwachting rond 2024-2025).

Naast het akkoord om deze gronden later over te kopen, houdt het princiepsakkoord in dat de gemeente deelneemt aan de cofinanciering van het landinrichtingsplan, volgens de normale subsidieregeling: 70 % ten laste van de Vlaamse overheid en 30 % ten laste van de gemeente voor inrichtingsmaatregelen. Het landinrichtingsplan wordt door de VLM opgesteld in nauw overleg met de gemeente.


Rond de vogelzangbeek loopt nog een tweede project dat zich meer in Negenmanneke thv De Oudstrijdersstraat situeert.
Zie artikel: 22/12/2018 – 250.000 euro subsidie project proeftuinen ontharding Vogelzangbeek

250.000 euro subsidie project Proeftuinen ontharding – Vogelzangbeek

2016-06-03-vogelzangbeek-VlezeVLAANDEREN/SINT-PIETERS-LEEUW: – Met de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, initiatieven en inspanningen rond ontharding  stimuleren en ondersteunen.
Eén van de 23 geselecteerde projecten is “zuurstof voor de Vogelzangbeek in Sint-Pieters-Leeuw.

Een commissie van deskundigen van het Vlaams Departement Omgeving selecteerde 23 projecten uit de meer dan 300 voorstellen die werden ingediend na de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Deze 23 Proeftuinen Ontharding krijgen samen 5 miljoen subsidies en worden in 2019 opgestart. De initiatiefnemers krijgen ook projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen die ruimte kwalitatief in te richten. Dat moet leiden tot concrete ontharding op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en d-deling over hoe ontharding mogelijk wordt.

De projecten moeten de omslag maken van een praktijk van uitbreiding naar een transformatie van al gebruikte/verharde ruimte, zoals opgenomen in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Zuurstof voor de Vogelzangbeek, Sint-Pieters-Leeuw (gemeente Sint-Pieters-Leeuw) quick win project – 250.000 euro
De Vogelzangbeek is vandaag sterk verweven en verscholen in het verstedelijkte landschap. Dit project wil door ontharding de aanwezigheid van de Vogelzangbeek verbeteren. Door een zeer strategisch gelegen bedrijfsgebouw te slopen, wil het een toonaangevende bijdrage leveren aan het verder ontharden en vrijwaren van de vallei van de Vogelzangbeek. De ontharde ruimte zal worden omgevormd tot natuurgebied, met aandacht voor waterbeheer, biodiversiteit, landschapsbeleving en recreatie. Het project kadert in een ruimere strategische aanpak en ambitie voor het versterken van het netwerk van groenblauwe aders.