VLEZENBEEK: – De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil in het kader van het project ‘Landinrichting in de Vlaamse Rand’ een aantal landbouwgronden verwerven in de vallei van de Vogelzangbeek tegen de grens met het Brussels Gewest.
2019-07-01-vogelzangbeek_7-5Ha_voor_landinrichtingsproject_VLM
In totaal gaat het om 7,5 hectare landbouwgrond. Binnen een – nog op te starten – landinrichtingsproject wil de landmaatschappij een aantal maatregelen treffen rond klimaat, trage mobiliteit en plaatselijke landbouw (korte keten).
Langs de Brusselse zijde van de beek onderneemt ook het Brussels gewest op hun grondgebied een gelijkaardig initiatief.

De VLM dient evenwel deze gronden na het landinrichtingsproject opnieuw te vervreemden aan een partner. Daarvoor contacteerde ze de gemeente, met de vraag om mee te stappen in deze verwerving.

In principe zal dit gebeuren aan de aankoopprijs verminderd met de helft van de schattingswaarde (2,5 euro/m2), hetzij dus een aankoopprijs van circa 5 euro/m2.

De voorgestelde maatregelen door de VLM passen binnen de doelstellingen van het gemeentebestuur rond waterbeheersing en natuurbehoud rond de Vogelzangbeek en de bevordering van de korte keten-landbouw. Het bestuur gaat dan ook akkoord met de principiële verwerving van deze gronden.
de vogelzangbeek zal door dit project ook van een provinciale 2de categorie beek veranderen in een beek 1ste categorie onder bevoegdheid van VLM.

De eigenlijke aankoop zal over enkele jaren volgen, na de realisatie van het landinrichtingsproject (naar verwachting rond 2024-2025).

Naast het akkoord om deze gronden later over te kopen, houdt het princiepsakkoord in dat de gemeente deelneemt aan de cofinanciering van het landinrichtingsplan, volgens de normale subsidieregeling: 70 % ten laste van de Vlaamse overheid en 30 % ten laste van de gemeente voor inrichtingsmaatregelen. Het landinrichtingsplan wordt door de VLM opgesteld in nauw overleg met de gemeente.


Rond de vogelzangbeek loopt nog een tweede project dat zich meer in Negenmanneke thv De Oudstrijdersstraat situeert.
Zie artikel: 22/12/2018 – 250.000 euro subsidie project proeftuinen ontharding Vogelzangbeek

%d bloggers liken dit: