nieuwe voetbalvelden SK Vlezenbeek worden vermoedelijk pas in 2018 aangelegd

2017-02-23-heraanleg-voetbalvelden_sk_vlezenbeek_01VLEZENBEEK: – Begin dit jaar hoopte de gemeente met de heraanleg van de twee voetbalvelden van SK Vlezenbeek in de zomer van dit jaar te kunnen starten (zie artikel 23/02/17), de terreinen zouden genivelleerd en in de andere richting aangelegd worden, maar de opmaak van een archeologienota gooit nu roet in het eten.

Schepen van sport Jos Speeckaert: “We worden verplicht om voor de site een archeologienota op te maken vooraleer de bouwvergunningsaanvraag goedgekeurd kan worden. Dit betekent vertraging. We vermoeden dus dat we hierdoor pas tegen 2018 over alle vergunningen zullen beschikken en kunnen starten met de heraanleg van de velden.

betonnen platen thv voetbalveld in Ruisbroek werden verwijderd

RUISBROEK: – Ter hoogte van “parking Zuid” aan het voetbalveld in Ruisbroek werden naast de vestiaires de betonnen platen weggenomen.
2017-03-07-parking-voetbalveld-Ruisbroek_uitbreiding_01
Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit en Verkeer:”Onze mensen van de dienst Openbare Werken hebben deze klus geklaard met de bedoeling er aan de straatzijde enkele bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen.
Het wegnemen van de betonnen platen zorgt tevens ook voor een meer open straatbeeld. Een eenvoudige ingreep met twee maal winst.