Gemeente plaats nieuwe speelwijzers aan speelterreinen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw en  Kathleen D’Herde, schepen van Jeugd lieten nieuwe speelwijzers plaatsen aan de speelterreinen in Sint-Pieters-Leeuw.

Nieuwe speelwijzer aan speelterrein “het Zonnig Padje” in de Jan Vanderstraetenstraat.

In het kader van het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) werden de vroegere infoborden op onze speelterreinen in een nieuw kleedje gestoken.

De nieuwe borden hebben een mooie lay-out en zijn gemaakt van stevige panelen met cartoons die door Sandra Vandenbrempt speciaal voor het GAS-reglement werden ontworpen.
De kinderraad werkte dit schooljaar rond “wat er wel en niet thuishoort op onze speelterreinen” en heeft zo haar steentje bijgedragen tot dit project.

Wat staat er op de speelwijzer:

  • Hou het terrein netjes: werp afval in de vuilnisbak (GAS art. 48).
  • Heb respect voor de speeltoestellen en randmeubilair op het speelterrein (GAS art. 27). Verwittig de jeugddienst als een toestel stuk is!
  • Hou rekening met de rust van de buurtbewoners. Het gebruik van al dan niet elektronische versterkte muziek is verboden zonder toestemming van de burgemeester. Na 22 uur is elke vorm van lawaai verboden (GAS art. 1 en 7).
  • Respecteer de infrastructuur en de eigendom van de buurtbewoners (GAS art. 27 en 30).
  • Honden zijn verboden op het speelterrein (GAS art. 44).

Overtredingen op het GAS-reglement (gemeentelijk Administratieve sancties) worden bestraft.
Meer info: :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Nieuwe speelwijzer aan speelterrein “Witte Roos” in de Fazantenlaan.

Voor vragen, opmerkingen en meldingen kan je terecht bij de jeugddienst, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 370 28 82 – jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Share